Praca, nie obietnice

TVPODKARPACKA: KRONIKA POSELSKA ANDRZEJ MATUSIEWICZ - STYCZEŃ 2018

POSEŁ ANDRZEJ MATUSIEWICZ - WYSTĄPIENIE Z DNIA 07 LUTEGO 2018 ROKU

22 Lut 2018 18:28
 BLISKI LUDZIOM, BLISKI PROBLEMOM

Poseł A. Matusiewicz w dniu 21 lutego br. złożył wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu. Celem spotkania z dyrekcją placówki w osobach  Dyrektor Dorotą Wiech – [ ... ]

22 Lut 2018 17:54
LIV SESJA RADY GMINY ORŁY

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/ogloszony-zostal-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-modernizacje-gospodarstw-rolnych-kopi.html

20 Lut 2018 20:36
LIV SESJA RADY GMINY ORŁY

Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz w dniu 16 lutego br. wziął udział w LIV Sesji Rady Gminy Orły. 

W trakcie sesji poseł zaprezentował zebranym radnym i sołtysom zmiany przewidziane w ustawie o [ ... ]

BLISKI LUDZIOM, BLISKI PROBLEMOM

Poseł A. Matusiewicz w dniu 21 lutego br. złożył wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu. Celem spotkania z dyrekcją placówki w osobach  Dyrektor Dorotą Wiech – Iwaneczko, Wicedyrektorów Wojciechem Rewer, Elżbietą Kopańską oraz Elżbietą Kopeć była chęć zapoznania się z problemami towarzyszącymi kształceniu specjalnemu. 

LIV SESJA RADY GMINY ORŁY

Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz w dniu 16 lutego br. wziął udział w LIV Sesji Rady Gminy Orły. 

W trakcie sesji poseł zaprezentował zebranym radnym i sołtysom zmiany przewidziane w ustawie o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz o zmianie o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

XXXIV SESJA RADY GMINY KRASICZYN

W dniu 16 lutego br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w XXXIV sesji Rady Gminy Krasiczyn.  

W trakcie obrad przyjęto m.in.: sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Krasiczyn, z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasiczynie, z realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krasiczyn oraz z realizacji gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

KONFERENCJA „EUROPA KARPAT” W PRZEMYŚLU

17 lutego 2018 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się 20 jubileuszowa edycja międzynarodowej konferencji  „Europa Karpat”. Cykl spotkań ma na celu wzmocnienie współpracy i pogłębienie partnerskich więzi między krajami regionu. Jednocześnie konferencja stanowi forum wymiany poglądów i pomysłów dotyczących wspólnych działań na rzecz rozwoju nie tylko Karpat, ale też Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatorem tego wydarzenia był Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, który dokonał otwarcia konferencji i  przywitał licznie zgromadzonych gości oraz zwrócił uwagę na znaczenie  i efekty dotychczasowych debat. Wymienił pięć najważniejszych kwestii, które były poruszane podczas tych spotkań tj.: bezpieczeństwo całego makroregionu w szerokim wymiarze, odnowa całej Europy, której południowo-wschodnią rubieżą są Karpaty,  przyszłość całej geograficznej Europy, której centrum stanowią Karpaty. Wymienił także Via Carpatia postrzeganą jako przykład rozwoju i rozbudowy osi północ-południe oraz współpracę transgraniczną w trzech wymiarach tj.: współpracy pomiędzy uczelniami państw karpackich, miastami i regionami.

78 ROCZNICA PIERWSZYCH WYWÓZEK POLAKÓW NA SYBERIĘ

Działacze Związku Sybiraków z Przemyśla oraz mieszkańcy miasta uczcili ofiary pierwszej, masowej deportacji Polaków na Syberię, zorganizowanej przez Związek Sowiecki podczas II wojny światowej. W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku, Sowieci rozpoczęli deportację około 140 tysięcy osób: m.in. urzędników, rodzin oficerów więzionych w obozach jenieckich i uczestników wojny polsko-bolszewickiej.

II PODKARPACKI SAMORZĄDOWY BAL CHARYTATYWNY

Po raz drugi w G2A Arenie odbył się Samorządowy Bal Charytatywny. Dochód z tego wydarzenia trafi w całości do podopiecznych podkarpackiego hospicjum. Organizatorami Balu były Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

II OGÓLNOPOLSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

W dniu 10 lutego br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w II Ogólnopolskim Forum Samorządowym zorganizowanym w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce. Forum organizowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Wojewodę Podkarpackiego odbyło się pod patronatem premiera RP Mateusza Morawieckiego. Na podkarpaciu odbyło się już po raz drugi, przy wsparciu Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. 

PIELGRZYMKA PARLAMENTARZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

W dniu 2 lutego 2018 r. odbyła się 29. Pielgrzymka Parlamentarzystów na Jasną Górę, w której wziął także udział poseł Andrzej Matusiewicz.  Wśród pielgrzymów obecni byli przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych, którzy doceniając rolę i znaczenie częstochowskiego sanktuarium w życiu narodu, modlili się w intencji ojczyzny. 

SYMPOZJUM W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN KS. ABP. IGNACEGO TOKARCZUKA

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbyła się konferencja naukowa poświęcona ks. abp. Ignacemu Tokarczukowi. 

Abp. I. Tokarczuk urodził się 1 lutego 1918 roku, w wigilię święta Ofiarowania Pańskiego. Został ochrzczony w kościele parafialnym pw. św. Antoniego OO. Bernardynów w Zbarażu. Szczęśliwi rodzice jako wotum wdzięczności postanowili ufundować pomnik ku czci Matki Bożej. Tę obietnice wypełnili Tokarczukowie po siedmiu latach.  

NOWOROCZNA SESJA RADY GMINY DUBIECKO

W dniu 25 stycznia br. w Remizie OSP Nienadowa odbyła się uroczysta sesja noworoczna Rady Gminy Dubiecko. Posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza reprezentował asystent Arkadiusz Mazur.