Praca, nie obietnice

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ KS. DZIEK. ANTONIEMU OLEJARCE I KPT. STANISŁAWOWI OLEJARCE PSEUD. "OKO"

Odsłony: 1621

W dniu 24 lutego br. w Grzęsce, podczas Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ks. dziek. Antoniemu Olejarce i kpt. Stanisławowi Olejarce pseud. „Oko”. Tablica upamiętnia ich walkę oraz służbę Bogu i Ojczyźnie. Dla Nich, jak powtarzali i świadczyli swoim życiem, „Ojczyzna była Najdroższą Matką”. Wydarzenie poprzedziła uroczysta Msza św. w intencji żołnierzy podziemia antykomunistycznego, koncelebrowana przez ks. prał. Tadeusza Gramatykę.  

Warto wspomnieć, że ks. Antoni, jako kapelan Armii Krajowej, wspierał aktywnie żołnierzy w walce o wolną Polskę. Od 1945 do 1946 r. był członkiem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Stronnictwa Narodowego. Kiedy był łącznikiem, organizował spotkania pomiędzy kierownictwem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Stronnictwa Narodowego w Rzeszowie.  

Zasłużył się dla parafii w Rudnej Wielkiej, gdzie posługiwał jako wieloletni proboszcz i dziekan. Wśród jego zasług wymienia się budowę ołtarza głównego według projektu architekta Kazimierza Bieńkowskiego z Poznania i witraży jako wotum za uratowanie parafii podczas wojny, wykonanie polichromii, organów, ołtarzy bocznych czy drogi krzyżowej ufundowanej przez parafian mieszkających w USA.  

Natomiast Stanisław walczył w kampanii wrześniowej, jako obrońca Lwowa, tworzył struktury Polskiej Organizacji Wojskowej w powiecie przeworskim, gdzie był dowódcą i służył w Armii Krajowej. Przeszedł szlak bojowy od Przemyśla, przez Warszawę, Wał Pomorski, zdobywał Kołobrzeg i dotarł nad Łabę. Na uwagę zasługują m.in. akcja na niemieckie magazyny broni i amunicji w Sarzynie, czy też brawurowa ucieczka przed UB.

W maju 1945 r. Informacja Wojskowa (komunistyczna tajna służba w strukturach LWP) zaproponowała mu współpracę. Chodziło o to, żeby donosił na kolegów. Został skazany na trzy lata więzienia za odmowę współpracy z władzą komunistyczną. W 1950 r. zamieszkał w Krakowie i podjął pracę w Centrali Technicznej. Działał w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W 1992 r. został zrehabilitowany i przywrócono mu stopień porucznika. W 2000 r. Stanisława Olejarkę awansowano do stopnia kapitana Wojska Polskiego. Został odznaczony m.in.: Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Honorową Odznaką „Za pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”.

Na uroczystość zaproszenie otrzymał poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, który z uwagi na inne obowiązki parlamentarne nie mógł osobiście wziąć w nich udziału. Okolicznościowy adres odczytał asystent, Radny Rady Powiatu Przemyskiego Arkadiusz Mazur.

Parlamentarzysta wskazał w nim:

Ludzka natura dąży do poszukiwania i uhonorowywania postaci, których czyny i zaangażowanie stanowią wzór postępowania. Dzisiaj realizujemy naszą powinność, otóż wspominamy tych, którzy potrafili ryzykować życie, a czyniąc to uważali, że są to winni polskiej Racji Stanu i Ojczyźnie kształtującej ich charaktery”.  

Ponadto podkreślił zaangażowanie Stanisława Olejarki krewnego upamiętnionych, wnioskującego do posła o podjęcie interwencji w sprawie przyśpieszenia przez Wójta Gminy Przeworsk działań  zmierzających do przygotowania tablicy pamiątkowej.  

Udział również wzięli: poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca jednocześnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego Agnieszka Bukowa – Jedynak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego Paweł Tworek, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk Sabina Południak, członkowie rodziny na czele z Panem Januszem Olejarką synem uhonorowanego Stanisława Olejarki i wielu innych zaproszonych gości.  

  • 52519412_2591581480912249_1215519248491741184_o
  • 52596271_2591556557581408_5223317931500240896_n
  • 52692346_2591557604247970_4992992884253786112_n
  • 52850010_2591556437581420_4315544394120822784_n
  • 52851279_2591556717581392_6060384654941224960_n
  • 52874819_2591558347581229_6479701345682063360_n
  • 52983169_2591557164248014_3297430368063324160_n
  • 53041420_2591557754247955_4772860090753482752_n

Simple Image Gallery Extended