Praca, nie obietnice

WOTUM ZAUFANIA DLA RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO

Odsłony: 1227

W dniu 12 grudnia br. premier Mateusz Morawiecki wygłosił swoje expose. Następnie po ponad 6 godzinnej dyskusji udzielono wotum zaufania dla nowego rządu. 

Na początku wystąpienia Prezes Rady Ministrów podziękował premier Beacie Szydło za lata ciężkiej pracy i podkreślił, że pozostanie symbolem solidarnościowej rewolucji przywracającej milionom polskich rodzin godne życie. Nadto zadeklarował, że rząd w dalszym ciągu będzie kontynuował proces sprawnego przeprowadzania reform. 

Zdaniem nowego premiera jedynie kwitnąca gospodarka jest warunkiem prowadzenia szczodrej polityki społecznej. Dewizą szefa Rady Ministrów jest zawołanie Wyspiańskiego „ Polska to wielka rzecz”.  Polska to kraj, który nie poddał się tyrani absolutyzmu, germanizacji, rusyfikacji, nazizmu i komunizmu.

Realizację założeń rozwoju gospodarczego ma wesprzeć utworzenie Centrum Analiz Strategicznych. Zdaniem premiera dzisiejsza polityka gospodarcza będzie decydować czy Polska za dziesięć lat będzie producentem wysokich technologii, czy jedynie rynkiem zbytu dla zagranicznych firm. Polska jako pierwszy kraj z regionu  została zaliczona przez agencję ratingową FTSE Russell do grupy krajów rozwiniętych. Głównym zadaniem rządu będzie odbudowa przemysłu. 

Mateusz Morawiecki zapowiedział doprowadzenie do skokowego wzrostu wydatków na służbę zdrowia do poziomu 6 % PKB, w ciągu najbliższych kilku lat. Planowane jest zwiększenie nakładów na profilaktykę zwalczania chorób nowotworowych i układu krążenia. Priorytetem jest również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.  Filarem polskiej energetyki będzie węgiel, jednak tam gdzie to możliwe nowy rząd będzie wspierał wykorzystanie alternatywnych źródeł energii oraz budowę polskiej elektrowni jądrowej. 

Nowy szef rządu zapowiedział wdrażanie ustaw mających uprościć życie gospodarcze w Polsce na czele z Konstytucją Biznesu, tak aby również polskie firmy mogły stać się „globalnymi championami”. Wiąże się z tym zapowiedź „rewolucji w relacjach obywatel państwo”. Premier mówił o potrzebie „przejścia od Polski papierowej do Polski cyfrowej” w funkcjonowaniu administracji. Według premiera poważne państwo musi stawiać również na cyberbezpieczeństwo.

Do sztandarowych zadań rządu należy zaliczyć Mieszkanie Plus, dla milionów Polaków mieszkania są kwestią nadrzędną. 

W expose premier wskazał najważniejsze dążenia w polityce zagranicznej: „Polska powinna stawiać przed sobą ambitne cele, takie jakie np. członkostwo w G20, bycie jednym z głównych architektów w UE, filarem NATO czy liderem Trójmorza”. Mateusz Morawiecki podkreślił, że doświadczenie Polski z ostatnich lat może nauczyć Europę jak łączyć solidarność społeczną z dynamicznym rozwojem gospodarczym. Premier wyraził również stanowczy sprzeciw wobec Unii „dwóch prędkości”.

Za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 243 posłów, z kolei 192 było przeciw. 

fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki
fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski

 

  • KKB_0174.view
  • KKB_0922.view
  • KMB_1164.view
  • RZ__0286.view
  • RZ__0831.view

Simple Image Gallery Extended