Praca, nie obietnice

Aktualności

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Odsłony: 3355

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia oraz urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 roku w warszawskim więzieniu na Mokotowie komuniści strzałem w tył głowy zabili przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa Rzepkę – członków kierownictwa ostatniej ogólnopolskiej konspiracji, kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. 

Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną i włączenie połowy jej terytorium do Związku Radzieckiego sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło broni. Gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości, wypełniając złożoną przysięgę. Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W 1945 roku – w czasie największej aktywności zbrojnego podziemia – działało w nim bezpośrednio 150-200 tys. konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. Około 20 tys. z nich walczyło w oddziałach partyzanckich, natomiast kolejne kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom zaopatrzenie w żywność, wywiad, schronienie i łączność. Nie sposób nie wspomnieć o około 20 tys. uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych. Ostatni „leśny” żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak „Lalek” zginął w walce w październiku 1963 roku.

Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki       i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL. 

  • 2jkjk
  • 8bjbh

Simple Image Gallery Extended