Aktualności

KONWENCJA REGIONALNA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W JASIONCE

Odsłony: 3537

W dniu 9 marca br. w Jasionce, w hali G2a Arena odbyła się Konwencja Prawa i Sprawiedliwości rozpoczynająca kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego w województwie podkarpackim.

Otwierając konwencję wyborczą w Jasionce prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział obronę tradycyjnych wartości rodzinnych. Podkreślił, że sprzeciwia się niektórym propozycjom dotyczącym wychowywania dzieci i młodzieży. Wskazał, że zakładają one bardzo wczesną seksualizację dzieci. "Podczas tego procesu ma być nie tylko dokonywana koncentracja na pewnej ważnej - ale przecież nie jedynej sferze życia, ale ma być także przez cały czas kwestionowana, podważana naturalna tożsamość chłopców i dziewczynek" - podkreślał Jarosław Kaczyński.

Na konwencji Szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba podkreślił, że nie ma zgody na taką Unię Europejską, w której silniejsi będą decydować, jak ma wyglądać cała Europa. Przedstawił cele i propozycje dla Europy, z którymi Prawo i Sprawiedliwość idzie do majowych wyborów. Zaproponowana Polakom Deklaracja Europejska składa się z 12 punktów, "tak jak 12 gwiazd na fladze Unii Europejskiej, maryjnych gwiazd" - mówił Tomasz Poręba.

Wśród obecnych gości byli m.in.: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Posłowie na Sejm RP Elżbieta Kruk, Witold Waszczykowski, Posłowie do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, prof. Zdzisław Krasnodębski i Karol Karski.

Główną częścią wydarzenia była prezentacja kandydatów do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości  z okręgu nr 9, którymi są:

1. Tomasz Poręba - urzędnik państwowy, dziennikarz, poseł do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji. Z wykształcenia historyk i politolog.

2. Bogdan Rzońca – samorządowiec, wojewoda krośnieński (1997–1998), marszałek województwa podkarpackiego I kadencji, poseł na Sejm VII i VIII kadencji. Przewodniczący Komisji Infrastruktury. W  2011 r. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie pracy pt. „Projakościowa restrukturyzacja zarządzania urzędem marszałkowskim”. 

3. Ewa Leniart - w latach 2002–2005 była kierownikiem Referatu Prawno-Organizacyjnego w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. była koordynatorem, a następnie dyrektorem Gabinetu Wojewody w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Od 1 lutego 2007 r. do 8 grudnia 2015 r. pełniła funkcję dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. W lutym 2014 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych.

4. Piotr Pilch - w latach 2007-2016 był wicedyrektorem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ds. Oddziału w Przemyślu. Następnie od maja 2016 r. był p.o. dyrektora, a od września 2016 r. dyrektorem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Od lutego 2017 do stycznia 2018 r. sprawował urząd Wicewojewody Podkarpackiego. W styczniu 2018 r. został Członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji.  

5. Krystyna Wróblewska - w latach 2006 – 2007 pełniła funkcję Wizytatora Kuratorium Oświaty, następnie zastępcy dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury Województwa Podkarpackiego. Od lipca 2007 r. zarządzała Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. W latach 2010 – 2014 była Radną Miasta Rzeszowa. W 2015 r. uzyskała mandat poselski. 

6. Kazimierz Gołojuch - doświadczony parlamentarzysta, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Zaangażowany w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 2004 r. jest prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, a w latach 2014-2017 był Przewodniczącym Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Rzeszowskiej. W pracy Sejmowej pracuje w Komisjach ds. Unii Europejskiej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

7. Teresa Pamuła - Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, członek Komisji Głównej, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej. Od 18 lat pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a od trzech lat pełni funkcję dyrektora Podkarpackiego Oddziału ARiMR.

8. Stanisław Kruczek – od 2014 r. Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego odpowiedzialny za Ochronę Zdrowia i Projekty Infrastrukturalne. Samorządowiec od 1990 roku.  Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego V i VI kadencji, absolwent Politechniki Rzeszowskiej i Instytutu Łączności. Prezes i twórca sukcesu Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST w Tyczynie – pionierskiego projektu, służącego upowszechnieniu telefonii i usług teleinformatycznych na obszarach wiejskich, które zaowocowało utworzeniem wielu przedsięwzięć gospodarczych i ekonomii społecznej w „Dolinie Strugu”.

9. Maria Kurowska – pełniła funkcję Przewodniczącej Koła Gminnego „Solidarności” Nauczycielskiej oraz Społecznego Kuratora Sądowego, radnego i Przewodniczącego Rady Gminy Brzyska. Następnie była przez dwie kadencje Radną i Przewodniczącą Rady Powiatu w Jaśle. W kadencji 2006 - 2010 była Burmistrzem Miasta Jasła i uzyskała tytuł „Najlepszego Burmistrza Podkarpacia”.

10. Janina Sagatowska -  prawniczka, była wicewojewoda i wojewoda tarnobrzeski, senator IV, V, VIII i IX kadencji.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów. W całej Unii wybory odbędą się w dniach 23-26 maja; Europejczycy wybiorą w sumie 705 europosłów.

W konwencji uczestniczyli licznie zgromadzeni parlamentarzyści z okręgów wyborczych nr 22 i 23, samorządowcy, działacze i sympatycy. 

  • 53413500_377580093077562_4929479333082300416_n
  • 53463541_377579803077591_351730303686934528_n
  • 53968599_2069949816414919_2327200597381480448_o
  • D1N0GDoXcAAtDkG
  • okhjgcdxzcbbn

Simple Image Gallery Extended