Praca, nie obietnice

Aktualności

14 KWIETNIA OBCHODZIMY ŚWIĘTO CHRZTU POLSKIEGO!

Odsłony: 3288

W dniu 22 lutego br. Sejm RP uchwalił ustawę o ustanowieniu Święta Chrztu Polskiego. Za przyjęciem ustawy głosował m.in. poseł Andrzej Matusiewicz. 

Prawodawca wskazał, że Święto służy upamiętnieniu chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., z uwagi na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego. Chrzest Polski to kluczowe wydarzenie w dziejach naszego Narodu i Państwa. Poza wymiarem religijnym miał również wymiar strategiczny i polityczny. Dzięki niemu nasza Ojczyzna dołączyła do rodziny narodów europejskich, do kręgu cywilizacji Zachodniej Europy. Bez tego wydarzenia trudno sobie wyobrazić naszą kulturę i tożsamość. Niestety praktycznie jest on nieobecny w powszechnej świadomości naszego społeczeństwa.

Pojęcie święta państwowego nie zostało zdefiniowane w żadnym akcie normatywnym, lecz z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441) wynika obowiązek podniesienia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów, organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w czasie ich sesji, organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz przez polskie statki żeglugi śródlądowej.

Ustawa nie przewiduje ponoszenia żadnych kosztów finansowych, nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zachęca jedynie obywateli polski do refleksji i wywieszenia w tym dniu flag białoczerwonych.  
    

  • 970827ffa0a394630f4d91dc2c94e30b
  • RZ__1159
  • RZ__1159.view
  • RZ__1175
  • RZ__1175.view
  • uid_bd10683a249f2049e10479200700041b1550820149513_width_907_play_0_pos_0_gs_0_height_515

Simple Image Gallery Extended