Aktualności

ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY PROGRAM OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI 2019 !

Odsłony: 3094

W ramach II edycji zostanie dofinansowanych 1 420 obiektów w całej Polsce. W 2019 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel ponad 50 mln zł. 

W okręgu wyborczym nr 22 (Przemyśl - Krosno) blisko 30 jednostek samorządu terytorialnego otrzyma dofinansowanie na ww. obiekty.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

To ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i są skierowane do różnych grup wiekowych.

W ramach Programu wsparciem zostały objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych.

Wariant podstawowy:
Siłownia plenerowa
Strefa relaksu

Wariant rozszerzony:
Siłownia plenerowa:
Strefa relaksu
Sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem