Praca, nie obietnice

INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Odsłony: 3833

Szanowni Państwo!

Przypominam, że od dnia 29 listopada br. obowiązuje ustawa o kołach gospodyń. Zgodnie z art. 34 ust. 6 "Koła gospodyń wiejskich, które w okresie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy nie wystąpią z wnioskiem o dokonanie wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, działają na podstawie przepisów dotychczasowych". Zachęcam do złożenia wniosku, w możliwie najszybszym terminie. Przemawia za tym przewidziana uproszczona procedura rejestracji, możliwości finansowania działalności i realizacji szeroko określonych celów.

70 - LECIE OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 3 W PRZEMYŚLU

Odsłony: 4338

W dniu 4 grudnia br. w Sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu miały miejsce uroczyste obchody 70 – lecia Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego. Zaproszenie na wydarzenie otrzymał Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, który z uwagi na prace w Komisjach Sejmowych nie mógł osobiście uczestniczyć w wydarzeniu. 

MODLITWA DZIĘKCZYNNA W ZABYTKOWYM KOŚCIELE W MEDYCE

Odsłony: 2993

W dniu 2 grudnia 2018 r. poseł Andrzej Matusiewicz uczestniczył w nabożeństwie dziękczynnym w parafii Św. Piotra i Pawła w Medyce. W tym dniu mieszkańcy Medyki dziękowali za dar odnowionej zabytkowej świątyni, którą podczas uroczystej mszy świętej pobłogosławił Metropolita Przemyski Arcybiskup Adam Szal. Homilię wygłosił ks. Maciej Flader, który podkreślił, że kościół ten jest częścią dziedzictwa mieszkańców Medyki.

Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2018 r.

Odsłony: 2981

Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania posła Stanisława Gawłowskiego.

RAPORT Z TRZYLETNIEJ DZIAŁALNOŚCI POSŁA ANDRZEJA MATUSIEWICZA W SEJMIE RP VIII KADENCJI

Odsłony: 3760

Szanowni Państwo,

12 listopada br. minął trzeci rok VIII kadencji Sejmu RP. Przyniósł on szereg rozwiązań istotnych dla każdego z nas. Od początku kadencji Sejm odbył 71 posiedzeń, uchwalił 690 ustaw oraz podjął 306 uchwał. 

Przedstawiam Państwu raport z mojej trzyletniej pracy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej  oraz działań podejmowanych przeze mnie jako posła w tym okresie.