Praca, nie obietnice

JUBILEUSZ 90 – LECIA OSP W STUBNIE

Odsłony: 4743

20160716 135454W dniu 16 lipca 2016 r. w Stubnie odbyła się uroczystość z okazji 90 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej, w której wziął udział Poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz. Obchody rozpoczęła koncelebrowana Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stubnie.

Dalsza część uroczystości odbyła się przy budynku Staży Pożarnej, gdzie nastąpiło wręczenie odznaczeń zasłużonym członkom OSP w Stubnie. Decyzją Rady Powiatu Przemyskiego za zasługi w rozwój społeczności gminnej, OSP w Stubnie otrzymała odznakę zasłużony dla Powiatu Przemyskiego, którą wręczył mieszkaniec Stubna, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski.

ŚWIĘTO POLICJI W PRZEMYŚLU

Odsłony: 3250

P1200373W dniu 15 lipca 2016 r. Poseł Andrzej Matusiewicz, na zaproszenie Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu, uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami Święta Policji, odbywającymi się w sali widowiskowej Centrum Kulturalnego. W uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, duchowieństwa.

SESJA RADY GMINY FREDROPOL

Odsłony: 3003

W dniu 14 lipca 2016 r. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Fredropol, w której wziął udział poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz.

W swoim wystąpieniu parlamentarzysta przedstawił pracę komisji sejmowych, których jest członkiem, a są to: Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisja Ustawodawcza, Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach. Poseł poinformował, że w bieżącym roku Sejm uchwalił już 120 ustaw. Zmieniono m.in. ustawę o Prokuraturze, w której nastąpiło połączenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, zlikwidowano także prokuratury wojskowe, ze względu na bardzo małą ilość rozpatrywanych spraw.

73 ROCZNICA ZBRODNI WOŁYŃSKIEJ

Odsłony: 5385

W dniu 11 lipca 2016 r. w Przemyślu oddano cześć ofiarom zbrodni wołyńskiej.

Obchody rocznicy rozpoczęły się na Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu, gdzie zebranych powitał Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, po czym nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Grobie Wołyńskim przez przybyłe delegacje. Oddając hołd pomordowanym, wszyscy zebrani wspólnie odmówili modlitwę w ich intencji.

WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ PROCESU KARNEGO

Odsłony: 6530

kronika 4Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw zwiększa transparentność procesu karnego poprzez wzmocnienie konstytucyjnej zasady jawności rozprawy. Wprowadza zmiany w zakresie wyłączania jawności rozpraw, udziału organizacji społecznych w postępowaniu sądowym oraz obecności przedstawicieli środków masowego przekazu na posiedzeniach sądu. Nowe przepisy regulują m. in. zasady udziału organizacji społecznych w postępowaniu karnym i kwestię zwolnienia z tajemnicy lekarskiej. Ograniczony został zakres dopuszczalnych wyłączeń jawności rozprawy na podstawie przesłanki ważnego interesu prywatnego. Wprowadzono możliwość zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie jawności rozprawy oraz wyłączono możliwość apriorycznej odmowy wydania zezwolenia na utrwalanie i transmisję przebiegu rozprawy przez przedstawicieli mediów.

SESJA RADY GMINY DUBIECKO

Odsłony: 3350

20160630 090926W dniu 30 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Dubiecku odbyła się sesja Rady Gminy Dubiecko, w której uczestniczył Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Dubiecko Ryszard Fik. Miłym akcentem artystycznym był występ taneczny dzieci z przedszkola w Nienadowej.