Praca, nie obietnice

USTAWA O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

Odsłony: 5304

imagesca25suq7Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Jest to obywatelski oraz poselski projekt ustawy. Ustawa reguluje kwestie dotyczące zasad zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, a także prawa i obowiązki działkowców. Ponadto w ustawie określono nowe zasady zrzeszania się działkowców oraz zasady działania i zadania organizacji działkowców.

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013 r. Do Senatu została przekazana w dniu 25 listopada 2013 r. Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływał w dniu 25 grudnia 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 listopada 2013 r. skierował ustawę do:

  • Komisji Gospodarki Narodowej,
  • Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Z czterema poprawkami Senat przyjął ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, powstałą na bazie projektów: obywatelskiego i poselskich. Ustawa reguluje kwestie dotyczące zasad zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, a także prawa i obowiązki działkowców. Ponadto w ustawie określono nowe zasady zrzeszania się działkowców oraz zasady działania i zadania organizacji działkowców. Zmiany w prawie były niezbędne ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z konstytucją 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zakwestionował on m.in. rozwiązania określające przywileje Polskiego Związku Działkowców, w tym jego monopol na przydział działek czy obowiązkową przynależność do niego.

Załączniki:
Pobierz plik (stenogram ustawa o rod.pdf)stenogram ustawa o rod.pdf[ ]171 kB