Praca, nie obietnice

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE MA BUDŻET NA 2014 ROK

Odsłony: 5625

06Data wydarzenia: 30 grudnia (poniedziałek) 2013 roku

To jest dobry budżet, dobrze przygotowuje on województwo na przyszłą perspektywę finansową 2014-2020, a jednocześnie pozwala na sprawne realizowanie bieżących zadań –powiedział w czasie debaty budżetowej na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 2013 roku marszałek Władysław Ortyl.  Radni województwa większością głosów przyjęli budżet na 2014 rok.

Dochody Województwa Podkarpackiego w 2014 roku wyniosą 1.407 mln złotych. Natomiast wydatki w 2014 roku zaplanowane są w wysokości 1.444 mln złotych.  

Ten budżet nas przygotowuje do przyszłej perspektywy finansowej, zawiera rezerwy, które będą służyły jako wkład własny do przyszłych projektów, które realizowane będą w latach 2014- 2020. Muszę powiedzieć, że rezerwa ponad 11 mln złotych na wkład własny jest takim novum  jeżeli chodzi o konstrukcję budżetu. Będziemy to mogli ocenić na  zakończenie kolejnego roku – mówi marszałek Władysław Ortyl.

Wśród zaplanowanych na 2014 rok wydatków największą pozycję stanowi „Transport”, na który przewidziano 536 mln złotych, co stanowi 37%  , „Informatykę” – 206 mln, co stanowi 14% oraz „Rolnictwo” z kwotą 144 mln , co stanowi 10 %.

Na inwestycje samorząd zaplanował na 2014 rok 865 mln złotych.

Chcemy zrealizować drogi, które są realizowane, most na Wiśle, obwodnice Brzozowa,  uruchomić inwestycje w szpitalach wojewódzkich na ponad 30 mln złotych. Ochrona zdrowia to ważny element dla zarządu województwa. NFZ finansuje leczenie, ale nie pokrywa potrzebnych inwestycji, więc jako zarząd będziemy te zadania realizować  – dodaje marszałek.

Za przyjęciem budżetu glosowało 18 radnych, 11 wstrzymało się od głosu a 3 było przeciw.

Każda debata budżetowa jest okazją do emocjonujących wystąpień, ze strony opozycji  jest to okazja do wytykania braków i ewentualnych uchybień i dziś też tak było, ale muszę powiedzieć, że odbyło się to w sposób wyważony, merytoryczny, wynik głosowania też był pozytywny, pokazał, że to budżet dobry. Oczywiście zarówno opozycja, jak i koalicja, która rządzi województwem chciałyby jeszcze więcej środków na ważne zdania i inicjatywy, aby województwo się rozwijało, ale tych wydatków na rozwój jest naprawdę dużo – powiedział tuż po sesji przewodniczący Sejmiku Wojciech Buczak.

Radni uchwalili także Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2025.

http://www.youtube.com/watch?v=rbLJ_MnLGsk&feature=youtu.be

Źródło: www.umwp.podkarpackie.pl