Praca, nie obietnice

SPOTKANIE KANDYDATÓW NA POSŁÓW PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI Z MIESZKAŃCAMI GMINY SIENIAWA

Odsłony: 5625

We wtorkowy wieczór w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji "Sokół" w Sieniawie odbyło się spotkanie kandydatów na posłów Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami gminy Sieniawa.

2Wśród kandydatów pojawił się m.in. Senator Andrzej Matusiewicz, który na  wstępie swego wystąpienia, odniósł się do swojej dotychczasowej działalności, po czym zaprezentował zgromadzonym wiele ważnych aspektów z programu, który Prawo i Sprawiedliwość chce zrealizować po wygraniu wyborów parlamentarnych. Mecenas Matusiewicz mówił przede wszystkim o kwestiach ważnych dla każdego obywatela, wskazał na konieczność uproszczenia prawa podatkowego oraz  przyśpieszenia postępowań w sprawach podatkowych, w których sąd będzie zobowiązany wyznaczyć pierwszą rozprawę już w ciągu miesiąca od złożenia wniosku przez obywatela. Jak podkreślił, obecnie przepisy podatkowe są niejasne, a organy podatkowe często zmieniają ich interpretację, co w praktyce niejednokrotnie powoduje negatywne konsekwencje dla podatników.3 Podobnie jest w przypadku postępowań sądowych w sprawach podatkowych, które niejednokrotnie ciągnął się latami. Kolejnym problemem, na który zwrócił uwagę Senator, była sytuacja rolników oraz konieczność utworzenia rezerwy finansowej, która będzie mogła być wykorzystana w sytuacjach kryzysowych dla rolników. Senator Matusiewicz zwrócił również uwagę na założenia programu PiS zgodnie z którymi państwo będzie wspierać grupy producenckie, a kobiety rolniczki, będą mogły korzystać z urlopu macierzyńskiego.  Wskazał również, że rządzący będą  dążyć by wyrównać poziom dopłat z UE dla naszych rolników, do poziomu tych dopłat w innych państwach. Kolejną poruszoną kwestią, była konieczność zmiany ustawy Prawo łowieckie, która zawiera niekonstytucyjne przepisy przewidując wyłącznie odszkodowanie za realnie poniesione szkody łowiecki, nie biorąc pod uwagę  lucrum cesans, czyli korzyści utraconych przez rolników w wyniku zniszczenia zbiorów przez zwierzynę łowną, co więcej oburzające jest również, jak twierdził kandydat na posła, że zgodnie z tą ustawą szkody łowieckie szacują sami myśliwi, których koła łowieckie mają obowiązek wypłacić odszkodowanie, co w praktyce powoduje wyjątkowe zaniżanie wartości szkód. Aspekty te są niezwykle ważne właśnie dla Podkarpacia, które jest regionem wielu przedsiębiorców rolnych. 4Mecenas Matusiewicz wspomniał również o sytuacji szkół i nauczycieli. Podkreślił, że według założeń zostanie całkowicie zmieniona ustawa dotycząca nauczycieli, a na gruncie nowej ustawy nauczyciele będą funkcjonariuszami państwowymi, których wynagrodzenie będzie wypłacane bezpośrednio z ministerstwa. W praktyce znacznie odciąży to samorządy, których budżet w tej chwili w zdecydowanej większości wypadków w ponad 50% przeznaczany jest właśnie na te wynagrodzenia i utrzymanie szkół.

5Zgromadzeni mieszkańcy Gminy chętnie kierowali pytania do Senatora, zwracając główną uwagę na kwestię wieku emerytalnego, problemu imigrantów oraz obronności kraju, która w chwili obecnej jest w wyjątkowo złej kondycji.

Poniżej wypowiedzi Senatora Andrzeja Matusiewicza dotyczące planowanych przez PiS działań w obszarze obronności kraju oraz na temat problemu imigrantów  z Syrii.