Praca, nie obietnice

Filtr

WYSTĄPIENIE SENATORA RP ANDRZEJA MATUSIEWICZA W SPRAWIE LIKWIDACJI REJONU ENERGETYCZNEGO W PRZEMYŚLU ORAZ PRZEWORSKU

WYSTĄPIENIE SKIEROWANE DO PREZESA ZARZĄDU PGE DYSTRYBUCJA S.A. W LUBLINIE - data wystąpienia: 1 luty 2012 roku

Likwidacja Rejonów energetycznych w Przemyślu oraz Przeworsku spotyka się z licznymi protestami. Sprzeciw wobec powyższych działań wyrażają władze samorządowe zainteresowanych miast jak i NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Przemyska. Wobec powyższych głosów dezaprobaty dotyczących działań PGE Dystrybucja S.A. Senator RP Andrzej Matusiewicz skierował wystąpienie do Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. w celu zaniechania podejmowania przekształceń w ramach oddziałów spółki.

WYSTĄPIENIE W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCEŃ W PRZEDSZKOLU W NEHRYBCE SKIEROWANE DO WÓJTA GMINY PRZEMYŚL PANA WITOLDA KOWALSKIEGO

Data wystąpienia: 26 stycznia 2012 roku

Poszukiwania oszczędności w budżecie gminnym nie powinny się odbywać kosztem placówek oświatowych. Propozycje dotyczące przekształceń w stosunku do Przedszkola Samorządowego w Nehrybce były wysoce niepokojące.  Po spotkaniu z Rodzicami dzieci oraz Nauczycielami niniejszej placówki Senator RP Andrzej Matusiewicz wystąpił do Wójta z interwencja w powyższej sprawie. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem interwencji.

WYSTĄPIENIE SENATORA RP ANDRZEJA MATUSIEWICZA DO PREZYDENTA PRZEMYŚLA ROBERTA CHOMY W SPRAWIE SYTUACJI PRZEDSIĘBIORCÓW ZRZESZONYCH W PRZEMYSKIEJ KONGREGACJI KUPIECKIEJ

kupcy2Data wystąpienia: 12 stycznia 2012 roku

Sytuacja przedsiębiorców przemyskich jest bardzo trudna i niepokojąca. Pustoszejące witryny sklepów przy głównych arteriach miastach nie są dobrą wizytówka miasta chcącego przyciągać turystów. W związku z istniejącą sytuacją Senator RP Andrzej Matusiewicz zwrócił się do Prezydenta Miasta Przemyśla z wystąpieniem dotyczącym określenia między innymi: zakresu zwolnień podatkowych podmiotów gospodarczych jak i wpływów z podatku od nieruchomości.

WYSTĄPIENIE SENATORA RP ANDRZEJA MATUSIEWICZA ORAZ WICEMARSZAŁKA SEJMU RP MARKA KUCHCIŃSKIEGO DO PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA PRZEMYŚLA JANA BARTMIŃSKIEGO W SPRAWIE NADANIA NAZW NOWOPOWSTAJĄCYM ULICOM

ObwodnicaData wystąpienia: 5 stycznia 2012 roku

Nazywanie ulic imieniem wielkich postaci jest zawsze formą uczczenia ludzi wybitnych jaki nauką historii. Ma to również wielkie znaczenie dla rozwoju młodego pokolenia, gdyż działania władz mające na celu redukcję ilości godzin historii w szkołach są działaniami niepokojącymi. Tym samym taka forma obcowania z historią ma również wielkie znaczenia dla rozwoju młodych obywateli. Nowe nazwy ulic mogą być tym samym świadectwem naszej pamięci o wielkich postaciach z naszych dziejów jak i historycznych wydarzeniach.

DZIĘKI PAŃSTWA ZAUFANIU MOGĘ REPREZENTOWAĆ WAS W SENACIE RP

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie dziękuję za zagłosowanie na mnie w wyborach do Senatu RP. Dziękuję mieszkańcom gmin, miast i powiatów bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, lubaczowskiego, przeworskiego, jarosławskiego i przemyskiego. Bardzo dziękuję za zaufanie udzielone mi przez mieszkańców mojego rodzinnego Przemyśla.

ANDRZEJ MATUSIEWICZ WSPIERA MŁODYCH SPORTOWCÓW

1Dzisiaj w Przemyślu o godz. 14.00 zakończył się II Letni Turniej Drużyn Młodzieżowych objęty patronatem wicemarszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Jednym z fundatorów nagród sportowych był mecenas Andrzej Matusiewicz.