Praca, nie obietnice

Biografia

Odsłony: 8487

fot4Senator VIII kadencji Senatu RP od 8 listopada 2011 r. do 11 listopada 2015 r.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz przewodniczący Komisji Głównej Sejmiku poprzedniej kadencji. Obecnie radny tego Sejmiku. Wykształcenie wyższe, mgr praw, adwokat, lat 58.

W latach 1980-81 członek Solidarnościowego Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów Adwokackich z siedzibą w Łodzi. W latach 80-tych członek korespondent Komitetu Helsińskiego w Polsce, doradca prawny podziemnych struktur Solidarności, obrońca w procesach politycznych.

Od dnia 17 kwietnia 1989 r. członek - założyciel Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" Województwa Przemyskiego - członek Prezydium Rady Wojewódzkiej. Od grudnia 1989 r. wiceprzewodniczący Przemyskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" w Przemyślu.

W pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych w 1990 r. wybrany radnym Rady Miasta Przemyśla. Przewodniczący Rady Miasta oraz delegat na Sejmik Województwa Przemyskiego I i II kadencji (1990-98).

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego w latach 1998-2002.

Członek założyciel Stowarzyszenia Pamięci Orląt Przemyskich, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-wschodnich oddział w Przemyślu, Przemyskiego Towarzystwa Narciarskiego, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, pełniący różne funkcje we władzach statutowych tych stowarzyszeń w latach 1998-2006.

Aktualnie członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu i przewodniczący Komisji Rewizyjnej KS „Czuwaj Przemyśl".

Poseł na Sejm RP VIII kadencji – wybrany 25 października 2015 r.