SESJA RADY MIASTA W USTRZYKACH DOLNYCH

Odsłony: 6126

W dniu 27 kwietnia br. poseł Andrzej Matusiewicz uczestniczył w sesji Rady Miasta Ustrzyki Dolne na zaproszenie Przewodniczącego Bogdana Ferenca. 

Program sesji został zdominowany przez informację Prezesa Zarządu Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki z o.o. w Ustrzykach Dolnych Adama Halwę na temat bieżącej działalności spółki. Radni zarzucali sprzedaż udziałów w tej spółce Gminy Ustrzyki Dolne na rzecz podmiotu prywatnego bez zgody Rady Miasta przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych.  Radni powołali specjalna komisję do zbadania tej sprawy. 

Poseł RP Andrzej Matusiewicz w swoim wystąpieniu przedstawił najistotniejsze założenia ustaw dotyczących Krajowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa, ustawy o sprzedaży bezpośredniej, ustawy o wstrzymaniu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych, o odszkodowaniach dla rolników za szkody wyrządzone przez klęski żywiołowe i nieopłacalność produkcji rolnej ze specjalnego funduszu odszkodowawczego. Omówił przepisy nowelizujące ustawę o ochronie przyrody, przedstawił założenia zmian w ustawie o Krajowe Radzie Sądownictwa i Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, przedstawił również założenia projektowanej ustawy o miastach średniej wielkości.

W posiedzeniu Rady Miasta uczestniczył Starosta Bieszczadzki Marek Andruch i Przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego Ryszard Urban. 

  • 055E4A26-A277-4BFD-A6D9-72B5EEE17462
  • 4DF6CBB0-C523-45F9-B15C-0D993E2F18A0
  • 9CEC3262-AC49-47D8-84E1-69DCBFB916A2
  • C67EC81B-6AAB-4CC2-A53B-635BF267BFE6
  • C75A454D-95C0-41AF-B574-9A12E6672BEE
  • F49135BA-39D5-4639-A638-F42C367EA51E
  • cid_5479E91F-FE5D-4206-909E-34964B59258E

Simple Image Gallery Extended