ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI DOFINANSOWANYCH Z PROW ORAZ RPO WP NA LATA 2007 - 2013

Odsłony: 7803

0W dniu 28 sierpnia 2013 r. senator Andrzej Matusiewicz – na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Ernesta Nowaka – wziął udział w uroczystościach związanych z zakończeniem inwestycji dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

2Program uroczystości obejmował uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie następujących obiektów: targowiska miejskiego w Zagórzu na Placu Obrońców Węzła Zagórskiego, uzbrojonych terenów inwestycyjnych w Zasławiu przy ul. Składowej i Centrum Edukacji Ekologicznej, mieszczącego się w budynku dawnej świetlicy miejskiej w Zasławiu przy ul. Filtrowej. Poświęcenia dokonał miejscowy ks. proboszcz Józef Kasiak.

Po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości, wśród których, oprócz senatora Matusiewicza, znajdowali się także m.in. wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik oraz członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro, zaproszono na poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zasławiu.

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Simple Image Gallery Extended