Praca, nie obietnice

W Regionie

SESJA RADY GMINY RADYMNO

Odsłony: 4393

W dniu 26 kwietnia br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz na zaproszenie Wójta Bogdana Szylara oraz Przewodniczącego Rady Gminy Jana Fusiek wziął udział w sesji Rady Gminy Radymno. 

Parlamentarzysta przedstawił zebranym m.in. zmiany w ustawach samorządowych obejmujące:

1. „Unormowanie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów przy jednoczesnym wydłużeniu kadencji z czterech do  pięciu lat, ale nie wstecz tylko od wyborów, w tym roku. Nie znaczy to, że nie może wziąć udziału w wyborach gdzieś indziej. Tylko w tej jednej gminie jest dwukadencyjność.
2. Zniesienie możliwości, żeby dana osoba mogła startować jednocześnie na wójta, burmistrza, prezydenta i jeszcze do rady powiatu lub do sejmiku wojewódzkiego. Niniejsze zacierało preferencje wyborcze. Kandydat na wójta może również startować do rady gminy. Może założyć własny komitet wyborczy. Jeżeli zostaje wybrany wójtem, w takim przypadku potrzeba będzie przeprowadzić wybory uzupełniające. 
3. Transparentność między rządzącymi i opozycją. Zagwarantowano w ustawie liczbę trzech radnych żeby założyć klub opozycyjny. Składa się w pierwszym miesiącu nowej kadencji takie oświadczenie, że jest się klubem opozycyjnym, a także czy popiera się wójta czy nie. Przedstawiciel opozycji ustawowo ma być wybrany na przewodniczącego komisji rewizyjnej. 
4. Inicjatywy uchwałodawcze opozycji. Każdy z klubów opozycyjnych ma prawo wnieść co najmniej jeden projekt uchwały na każdą sesję. Przewodniczący rady ma obowiązek taki projekt wprowadzić do porządku obrad. Nie może trafić do tzw. „zamrażarki”.
5. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy składają taki projekt uchwały, to powinna być wprowadzona do porządku obrad. Trzeba przyznać, że mieszkańcy mają czasem dobre pomysły. Ważne, żeby te przepisy funkcjonowały”. 


We wszystkich ustawach samorządowych uregulowano kwestię obowiązkowej „komisji do spraw petycji, skarg i wniosków”. To jest ustawowa komisja, która powinna zostać powołana w każdej gminie. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji powinien określać statut gminy. 

Należy podkreślić, że sesji towarzyszyła gorąca dyskusja wyrażająca zatroskanie zebranych radnych i mieszkańców o losy Gminy Radymno. Warto dodać, iż parlamentarzysta odpowiadał na wszystkie zadane pytania. 


  • DSCN0658
  • DSCN0659
  • DSCN0665
  • DSCN0666
  • DSCN0667
  • DSCN0672
  • DSCN0673

Simple Image Gallery Extended