Praca, nie obietnice

W Regionie

SESJA RADY GMINY W ROKIETNICY

Odsłony: 4957

DSC 0141Data wydarzenia: 27 czerwiec (środa) 2012 rok

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy – Jerzego Kondrata senator Andrzej Matusiewicz uczestniczył w Sesji Rady Gminy w Rokietnicy. Była to ważna sesja absolutoryjna. Po udzieleniu absolutorium Pani Wójt Bożenie Gmyrek głos zabrał senator Matusiewicz, który na początku swojego wystąpienia podziękował za zaproszenie, jak również podkreślił, że uczestnictwo w sesjach jednostek samorządu terytorialnego daje znakomitą okazję do poznania specyfiki danego obszaru.

DSC 0149Podczas swojego przemówienia senator Matusiewicz przedstawił między innymi: dorobek legislacyjny Senatu RP jak i bieżącą sytuację społeczno-polityczną. Jednym z tematów podejmowanych w trakcie wystąpienia był problem tzw. reguły wydatkowej, która jest wielkim obciążeniem dla samorządów w całej Polsce. Ważnym bieżącym problemem do którego odniósł się senator była ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach, która w szczególny sposób dotyka rolników. Senator Matusiewicz przedstawił sposób w jaki nad zmianami procedował Senat.

W trakcie wystąpienia podejmowane były również tematy dotyczące: ustawy o gospodarce odpadami, podatku katastralnego, nowej perspektywy finansowej UE na latach 2014-2020. Bardzo ważną część przemówienia zajmowała również analiza możliwości zwrotu podatku VAT samorządom za poniesione wydatki na inwestycje. Radni Rady Gminy Rokietnica pytali również senatora o możliwe zmiany w podatku rolnym i o sposób jego naliczania, jak również o planowane działania mające na celu wspieranie rodzin.

  • DSC_0141
  • DSC_0147
  • DSC_0149
  • DSC_0151
  • DSC_0153

Simple Image Gallery Extended