Praca, nie obietnice

W Regionie

SESJA RADY GMINY JAROSŁAW, 8 SIERPNIA 2012R.

Odsłony: 4920

4W dniu 8 sierpnia Senator Andrzej Matusiewicz wziął udział w sesji Rady Gminy Jarosław, była to 28 sesja rad: gmin, miast, powiatów z udziałem Senatora, który pełni tą zaszczytną funkcję niespełna rok. Podczas swojego wystąpienia senator podkreślił, że uczestniczenie w sesjach rad jest bardzo ważne, ponieważ istotne są dla niego sprawy ludzkie, z którymi można się zapoznać, a później pomóc mieszkańcom między innymi podczas uczestniczenia w sesjach rad. Zapowiedział on również, że jeszcze w tej kadencji senatu weźmie ponownie udział w posiedzeniu Rady Gminy Jarosław.

Tematy, które były poruszane przez senatora Matusiewicza podczas wystąpienia, to m.in.: jego praca i obowiązki w senacie, rola powiatów, oraz zamiar ich likwidacji przez rząd. Przedstawił on również swoje stanowisko wobec tego zamiaru. Następnie poruszył sprawy związane z oświatą, kartą nauczyciela i zmianami, które mają w niej nastąpić, a także ustawę o emeryturach i prawach emerytalnych, które z niej wynikają.

Na zakończenie zachęcił do odwiedzenia jego biura w Jarosławiu w przypadku problemów i pytań do niego. Tradycyjnie na zakończenie sesji radni zadawali pytania senatorowi.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • obr_2

Simple Image Gallery Extended