SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

Odsłony: 4564

IMG 2433Data wydarzenia: 18 stycznia (piątek) 2012 roku

Dnia 18 stycznia br. w Sali Narad Urzędu Gminy Pawłosiów odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Pawłosiów na rok 2013. W Sesji tej uczestniczył Pan Senator RP Andrzej Matusiewicz, który po otwarciu obrad, w swoim wystąpieniu przedstawił zebranym zakres najważniejszych prac w Senacie oraz komisjach senackich, w których bierze udział.

IMG 2431Senator przedstawił również główne założenia ustaw:

  • ustawy o odpadach komunalnych, zgodnie z przepisami której od 1 stycznia br. podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami stały się gminy lub związki międzygminne. Ustawa ta zakłada również rezygnację z zezwoleń w zakresie odbioru odpadów komunalnych na rzecz wpisu do rejestru działalności regulowanej;
  • ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, w szczególności przepisu uniemożliwiającego obsadzania stanowisk sekretarzy w drodze powierzenia pełnienia obowiązków (p.o.);
  • oraz obywatelskiego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,w przepisach której zawarto zapis o zwiększeniu przez podmioty samorządowe partycypacji w podatkach PIT oraz CIT.

Po zakończeniu obrad zarówno Przewodniczący jak i Wiceprzewodniczące Rady Gminy oraz Pan Senator złożyli Wójtowi Gminy Pawłosiów Panu Mariuszowi Reniowi życzenia imieninowe.

  • IMG_2430
  • IMG_2431
  • IMG_2432
  • IMG_2433

Simple Image Gallery Extended