ROŹWIENICA - XXXI SESJA RADY GMINY

Odsłony: 4458

IMG 3212Data wydarzenia: 9 kwietnia (wtorek) 2013 roku

Dnia 9 kwietnia 2013 r. w Sali Narad budynku Urzędu Gminy w Roźwienicy odbyły się Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Roźwienica, w których wziął udział również Senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Matusiewicz. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, głos zabrał Pan Senator, który podziękował Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Zbigniewowi Lizakowi za zaproszenie. Następnie mecenas Matusiewicz przedstawił historię swojej długoletniej działalności samorządowej oraz aktualny zakres swoich prac w Senacie i komisjach senackich, do których należy.

Senator, przedstawił również główne założenia projektów zmian ustaw, będących przedmiotem aktualnych prac w Parlamencie RP, ważnych z punktu widzenia mieszkańców gmin jak i samorządu gminnego.

Senator Matusiewicz przedstawił również projekty zmian w Karcie Nauczyciela – tj. m.in. udzielanie urlopu na poratowanie zdrowia wyłącznie przez lekarzy medycyny pracy, określenie łącznego czas trwania tego urlopu do maksymalnie 1 roku.

IMG 3208Mecenas Andrzej Matusiewicz wyraził również opinię na temat przeprowadzonej w Polsce reformy sądownictwa. Zwrócił uwagę na wynikające z tego faktu problemy dotyczące mieszkańców gmin, zamieszkujących w znacznej odległości od miasta z siedzibą sądu rejonowego.

Ważna kwestią podejmowaną przez senatora Matusiewicza było omówienie obywatelskiego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (obecnie projekt znajduję się w Sejmie) – w zakresie partycypacji w podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, propozycji wprowadzenia opłaty ekologicznej dla gmin posiadających na znacznym swoim obszarze park narodowy oraz propozycji zniesienia obowiązku tworzenia każdorazowo po zmianie budżetu gminy tzw. wieloletniej prognozy finansowej.

Po zakończeniu wystąpienia, mecenas Andrzej Matusiewicz odpowiadał na pytania radnych, którzy dzielili się. swoimi uwagami i wątpliwościami m.in. w kwestiach: roli i dalszego znaczenia w najbliższej przyszłości samorządu  na szczeblu gminnym, problemu budowy autostrady A4 na terenie województwa podkarpackiego czy obowiązywania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Senator Matusiewicz zaprosił również zebranych do współpracy i poinformował o możliwości korzystania z bezpłatnych porad prawnych, udzielanych przez radcę prawnego w Biurze Senatorskim w Jarosławiu, w każdy piątek w godzinach od 15 do 17.

  • IMG_3205
  • IMG_3207
  • IMG_3208
  • IMG_3209
  • IMG_3210
  • IMG_3212

Simple Image Gallery Extended