RADYMNO - SEJSA RADY MIEJSKIEJ

Odsłony: 5328

IMG 3309Data wydarzenia: 22 maja (środa) 2013 roku

W dniu 22 maja 2013 roku w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Radymnie odbyła się sesja Rady Miejskiej, w której wziął udział również Senator Andrzej Matusiewicz. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Karol Janowski, który podziękował Panu Senatorowi za przybycie na obrady oraz za długoletnią działalność samorządową i kulturalną.

Następnie mecenas Matusiewicz podziękował za zaproszenie oraz przedstawił zebranym historię swojej współpracy z samorządem Gminy Radymno. Następnie Pan Senator omówił aktualny zakres swoich prac zarówno w Senacie RP, jak i w komisjach senackich, do których należy.

IMG 3302Senator Matusiewicz przedstawił również główne założenia projektów ustaw, będących przedmiotem aktualnych prac w Parlamencie RP, ważnych z punktu widzenia mieszkańców, jak również samorządowców. Wystąpienie dotyczyło:

  • ustawy prawo łowieckie – problem szkody i większej partycypacji Skarbu Państwa w wypłacaniu odszkodowań;
  • ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – w kwestii uzupełnienia  przez Senat RP trzech dodatkowych kryteriów przy obliczaniu wysokości opłaty za wywóz odpadów (powierzchnia lokalu, ilość mieszkańców zamieszkujących gospodarstwo domowe, odległość od składowiska odpadów);
  • obywatelskiego projektu Związku Miast Polskich - nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – pod kątem propozycji większej partycypacji samorządów w dochodach z podatku VAT.

Senator Matusiewicz przedstawił również proponowane projekty zmian w tzw. Karcie Nauczyciela – tj. m.in. udzielanie urlopu na poratowanie zdrowia wyłącznie przez lekarzy medycyny pracy, określenie łącznego czas trwania tego urlopu do maksymalnie 1 roku.

Po zakończeniu wystąpienia, mecenas Andrzej Matusiewicz odpowiadał na pytania radnych, dotyczące przede wszystkim problematycznych przepisów ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pan Senator Andrzej Matusiewicz zaprosił również zebranych do współpracy
i poinformował o możliwości korzystania z bezpłatnych porad prawnych, udzielanych przez radcę prawnego w Biurze Senatorskim w Jarosławiu, w każdy piątek w godzinach od 15 do 17.

  • IMG_3301
  • IMG_3302
  • IMG_3306
  • IMG_3307
  • IMG_3309

Simple Image Gallery Extended