Praca, nie obietnice

W Regionie

SENATOR RP ANDRZEJ MATUSIEWICZ NA POSIEDZENIU SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA.

Odsłony: 5610

1W dniu 27 lutego bieżącego roku odbyła się sesja Rady Miasta Jarosławia, w której gościnnie uczestniczył Senator RP Andrzej Matusiewicz. Senator przedstawił radnym i zaproszonym gościom informację o swojej dotychczasowej pracy w komisjach senackich: Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej.

Senator poinformował także radnych o przyjęciu w dniu 1 lutego br. przez Senat RP uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, podczas procedowania nad którą Senator pełnił funkcję sprawozdawcy z ramienia Komisji Ustawodawczej.


Bł. ks. Bronisław Markiewicz - wybitny kapłan, wychowawca dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, założyciel zgromadzeń zakonnych św. Michała Archanioła jest szczególnie bliski mieszkańcom Jarosławia, jako że pochodził z pobliskiego Pruchnika, a obecnie jest patronem jarosławskiej uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej.

Od początku swojej działalności Bł. ks. Bronisław Markiewicz był szczególnie wrażliwy na religijne, moralne, a także materialne zaniedbanie dzieci i młodzieży, a we właściwym wychowaniu upatrywał rozwiązanie problemów społecznych. Po powrocie z Włoch, gdzie był uczniem św. Jana Bosko objął parafię w Miejscu Piastowym, gdzie prowadził szeroką działalność wychowawczą w tworzonych  zakładach wychowawczych dla opuszczonej i zaniedbanej młodzieży.

2

Bł. ks. Markiewicz jest wzorem kapłana, wzorem człowieka, który w całości oddał się Bogu i drugiemu człowiekowi, zwłaszcza temu najbardziej potrzebującemu.

Senatorowie RP przyjmując uchwałę chcieli przypomnieć społeczeństwu tą wybitną postać, której heroizm i całkowite oddanie się Bogu i bliźniemu powinny być wzorem dla współczesnych.

 

Na zakończenie Senator poinformował radnych o zgłoszonych  przez siebie poprawkach do ustawy budżetowej na rok 2012, które są istotne dla mieszkańców Jarosławia. Jedna z nich zakładała przyznanie 20 milionów zł na rewitalizację linii kolejowej L91 Rzeszów – Przemyśl. Senator uzasadniał tą poprawkę koniecznością zwiększenia prędkości pociągów na tej linii do160 km/h, co znacznie skróciłoby czas trwania podróży.

Kolejne poprawki zgłoszone przez Senatora dotyczyły budowy obwodnic Przeworska i Łańcuta – kwota 30 mln złotych. Szczególnie trudna sytuacja ma miejsce w Przeworsku, gdzie przez centrum miasta o dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej zabudowie przebiega droga ekspresowa E4, wiodąca do dwóch polsko-ukraińskich przejść granicznych - w Korczowej i Medyce, czyli do wschodniej granicy Unii Europejskiej. Drogą tą w ciągu doby przejeżdża średnio dwadzieścia tysięcy pojazdów, w tym kilka tysięcy tirów, a w okresie szczytu turystycznego liczba ta wzrasta o 50 procent. Przygotowanie dokumentacji technicznej kosztowało 1 mln złotych, a wydane decyzje środowiskowe i decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej mają ważność do stycznia 2014 roku. Aby obwodnica mogła zostać zrealizowana w oparciu o te decyzje konieczne jest jej rozpoczęcie w bieżącym roku.

3Senator podkreślał, że budowy obwodnicy Przeworska, a także obwodnicy Łańcuta powinny mieć priorytet przed budową obwodnicy Leżajska, na drodze krajowej 77 z Jarosławia do Stalowej Woli, gdzie natężenie ruchu jest znacznie mniejsze niż na drodze ekspresowej E4.

Wnioskowane inwestycje mają znaczenie nie tylko dla ich mieszkańców, dla rozwoju gospodarczego regionu, ale przede wszystkim są istotne z punktu widzenia ruchu międzynarodowego.

Senator przypomniał, że przez te miasta przebiegał stary szlak kupiecki, jeszcze z pierwszego tysiąclecia, od Lipska poprzez Wrocław, Kraków, Przemyśl, Lwów do Kijowa.