INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE TECHNICZNO –EKONOMICZNEJ IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU

Odsłony: 4011

Data wydarzenia: 6 października (poniedziałek) 2014 roku

6 października nowy rok akademicki 2014/2015 zainaugurowała Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Uroczysta Mszą Świętą  w intencji nowego roku akademickiego została odprawiona w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jarosławiu.

Po religijnej części Mszy władze PWSTE, licznie zgromadzeni goście, pracownicy oraz studenci przeszli pochodem, na ulicę Kasprowicza, gdzie w sali gimnastycznej uczelni odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego. Inaugurację otworzył JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Rektor powitał przybyłych gości oraz skierował kilka słów do zebranych.

Po przemówieniach nastąpił uroczysty akt immatrykulacji przedstawicieli I roku studiów. Studenci złożyli ślubowanie. Zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. "Od Jarosławia do Jarosławia", który wygłosił prof. n. wet. dr h.c. prof. h. Paweł Stanisław Sysa. Następnie odśpiewano „Gaudeamus igitur”. Uroczystości zakończył Występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Słowianie" funkcjonującego w PWSTE w Jarosławiu.

W uroczystości brał udział senator RP Andrzej Matusiewicz.