Praca, nie obietnice

W Regionie

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W JAROSŁAWIU

Odsłony: 4472

6Data wydarzenia: 11 listopada (wtorek) 2014 roku

W dniu 11 listopada złożeniem wieńców kwiatowych pod pomnikiem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej rozpoczęły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Jarosławiu, w których wziął udział również Senator RP Andrzej Matusiewicz.  Następnie zebrani przeszli do Jarosławskiej Kolegiaty, gdzie wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Mieszanego "Jarosław" oraz uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks. Mariana Homy, który wygłosił również okolicznościowe kazanie.

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy uczestnicy uroczystości w pochodzie udali się na teren Jarosławskiego Opactwa, gdzie pod krzyżem Golgoty Narodu odbyła się oficjalna część obchodów na którą złożyły się: wciągnięcie flagi państwowej na maszt, odśpiewanie Hymnu Narodowego, przemówienia zaproszonych gości, Apel Poległych, Salwa Honorowa oraz złożenie wiązanek pod Krzyżem.

Podczas swojego przemówienia Senator Matusiewicz zwrócił m.in. uwagę na ogromną rolę i wkład wszelkich organizacji wojskowych, strzeleckich i Kościoła Katolickiego w odbudowę Niepodległego Państwa Polskiego. Przypomniał postawę Polaków, którzy odmówili złożenia przysięgi wierności cesarzom Niemiec i Austrii i umiejętność wykorzystania sytuacji na arenie międzynarodowej w czasie tworzenia Rady Regencyjnej, z nadania której Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu już drugiego dnia po przybyciu do Warszawy - w dniu 11 listopada 1918 roku powierzono wszystkie sprawy wojskowe, a w dniu kolejnym misję powołania rządu. Przypomniał również o entuzjazmie i radości Polaków i wielkiej chęci udziału w Powstaniu Wielkopolskim czy walce z armią bolszewicką. Mecenas Matusiewicz wspomniał również o zasługach innych twórców naszej niepodległości: Romanie Dmowskim, Ignacym Paderewskim, Wincencie Witosie i Wojciechu Korfantym, którzy pomimo różnych poglądów potrafili się porozumieć w sprawach zasadniczych i którzy są przykładem, że takie porozumienie w imię wspólnego dobra Ojczyzny jest możliwe.

Na koniec Mecenas Matusiewicz życzył mieszkańcom i wszystkim zebranym radosnego świętowania w Jarosławiu i całej wolnej Ojczyźnie.

FOTO: Małgorzata Młynarska z UM w Jarosławiu