Praca, nie obietnice

W Regionie

SESJA RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

Odsłony: 5000

1W dniu 10 grudnia br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się II Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego obecnej kadencji, w której na zaproszenie przewodniczącego Rady Powiatu Pana Zbigniewa Piskorza, wziął udział Senator RP Andrzej Matusiewicz.

Głównym przedmiotem obrad było podjęcie uchwał w sprawach: ustalenia składów Komisji Stałych Rady i wyboru ich przewodniczących, powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, delegowania przedstawicieli Rady do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Po wyczerpaniu porządku obrad oraz przyjęciu wszystkich uchwał, głos zabrał mecenas Matusiewicz, który na początku swojego wystąpienia pogratulował wszystkim wybranym podczas ostatnich wyborów mającym możliwość sprawowania mandatu radnego powiatowego w kadencji 2014-2018, władzom wykonawczym i członkom Zarządu. Wspominając o sytuacji jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Senator Matusiewicz odniósł się zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – przegłosowanej w Sejmie i Senacie większością koalicyjną, w której zapisach zmniejszono z 0,6 do 0,4 punktu rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej oraz skierowanego do prac w Sejmie przez Związek Miast Polskich obywatelskiego projektu nowelizacji tej ustawy, w którym zostały zaproponowane środki zwiększające dochody jednostek samorządu terytorialnego w zakresie partycypacji w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT), jak również została wprowadzona możliwość partycypacji samorządów w dochodach państwa z podatku VAT.

Mecenas Matusiewicz wpomniał również, iż 4 grudnia tego roku Senat RP podjął uchwałę
o ustanowieniu roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego, w związku z 25 rocznicą powstania samorządów gminnych. W gronach samorządowych zapowiedziana jest dyskusja na temat zwiększenia kompetencji samorządów gminnych i powiatowych.

Na koniec Senator Andrzej Matusiewicz życzył Radzie owocnej współpracy, dobrych pomysłów na rozwiązywanie pojawiających się problemów oraz opieki św. Kingi – patronki samorządowców.

  • 1
  • 2
  • 3
  • herb

Simple Image Gallery Extended