W Regionie

SESJA RADY MIEJSKIEJ W JAROSŁAWIU

Odsłony: 4488

DSCF1379W dniu 25 maja br. w Sali Narad Urzędu Miasta Jarosławia odbyła się IX Sesja Rady Miasta Jarosławia obecnej kadencji, w której na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta Pana dra Janusza Szkodnego, wziął udział Senator RP Andrzej Matusiewicz.

Sesja została podzielona na dwie części: uroczystą - podczas której nastąpiło wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia Panu doc. dr hab. Stanisławowi Sobockiemu oraz na część roboczą, której przedmiotem obrad było podjęcie uchwał m.in. w sprawie sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia w rejonie ul. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza oraz przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie tej ulicy, w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Jarosławiu oraz uchwały w kwestii wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk.

Po uroczystym akcie wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia docentowi Stanisławowi Sobockiemu, kilka słów do zebranych, skierował Senator Matusiewicz, który serdecznie pogratulował Panu Docentowi tego zaszczytnego tytułu, będącego bez wątpienia ukoronowaniem jego działalności na terenie Miasta Jarosławia. Mecenas Matusiewicz wspomniał, że zna Pana Docenta ponad 30 lat, również z działalności opozycyjnej, kiedy w latach 80-tych razem z Panem
doktorem Romanem Zemanem organizował spotkania Solidarności Podziemnej, czy też z działalności Pana Docenta w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Jak zaznaczył Mecenas Matusiewicz, dorobek Pana Docenta na polu społecznym i medycznym jest dorobkiem nie tylko dla Jarosławia ale również dla Przemyśla, dla dawnego województwa przemyskiego oraz całego południowo-wschodniego regionu Polski. Na zakończenie refleksji Senator Andrzej Matusiewicz złożył Panu Docentowi życzenia wielu lat w zdrowiu w celu dalszej pracy dla Małej Ojczyzny - Miasta Jarosławia
i okolic.

W drugiej części wystąpienia mecenas Matusiewicz nawiązał do ważnej rocznicy przypadającej w dniu 27 maja - ustanowionego w 2000 roku Dniu Samorządu Terytorialnego -
25 rocznicy przeprowadzenia w pełni wolnych wyborów samorządowych. Mecenas Matusiewicz przypomniał, że 4 grudnia 2014 roku Senat RP ustanowił rok 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego. Przypomniał również drogę oraz zasługi NSZZ "Solidarność", senatorów I kadencji w szczególności
śp. Marszałka Senatu I kadencji Andrzeja Stelmachowskiego, jego asystenta śp. dra Waleriana Pańko, śp. prof. Jerzego Regulskiego, sędziego Jerzego Stępnia i prof. Michała Kuleszę w pracach przy tworzeniu ustawy o samorządzie terytorialnym i w dążeniu do przywrócenia samorządu terytorialnego w Polsce.

Na koniec Senator Andrzej Matusiewicz życzył Radnym owocnej współpracy, kontynuowania dorobku samorządowego Miasta Jarosławia oraz opieki i błogosławieństw św. Kingi – patronki samorządowców.

  • DSCF1376
  • DSCF1379
  • DSCF1381
  • DSCF1383
  • DSCF1386

Simple Image Gallery Extended