UROCZYSTE OBCHODY 25-LECIA SAMORZĄDNOŚCI W PRUCHNIKU

Odsłony: 4731

                DSCF1399W dniu 27 maja br. na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku Pana Władysława Flaka oraz Burmistrza Pruchnika Pana mgr inż. Wacława Szkoły w Uroczystych Obchodach 25 - lecia Samorządności w Gminie Pruchnik wziął udział Senator RP Andrzej Matusiewicz.

Obchody poprzedziła Msza św. w intencji Gminy Pruchnik, odprawiona w parafialnym kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa przez ks. Proboszcza Kazimierza Trelkę, który skierował również do zebranych okolicznościowe kazanie. Właściwa część obchodów odbyła się Centrum Kultury Sportu i Turystyki podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej, w której wzięli udział duchowni, radni minionych i obecnej kadencji, pracownicy organizacyjni gminy, przedstawiciele rad sołeckich, sołtysi, osoby związane z pruchnickim samorządem oraz zaproszeni goście.

Podczas swojego wystąpienia mecenas Matusiewicz przypomniał historię odradzania się samorządności, drogę do pierwszych wolnych wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu
27 maja 1990 r. oraz sylwetki osób, dzięki którym została przygotowana i uchwalona ustawa
o samorządzie terytorialnym. Jak zaznaczył Senator Matusiewicz, już we wrześniu 1980 r. na posiedzeniu Komisji Krajowej, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" po raz pierwszy upomniał się o przywrócenie samorządu terytorialnego w Polsce. Postulat ten został powtórzony w uchwale słynnego zjazdu "oliwskiego" "Solidarności" z dnia 12 grudnia 1981 r. Dzięki zainteresowaniu i pracy Senatorów I Kadencji a w szczególności śp. prof. Jerzego Regulskiego, śp. prof. Andrzeja Stelmachowskiego już w lipcu 1989 r. powstała Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego, która opracowała całą ustawę o samorządzie terytorialnym. 19 stycznia 1990 roku ustawa ta została uchwalona przez Senat. Jak zauważył Senator Matusiewicz ustawa została przyjęta przez sejm kontraktowy w dniu 8 marca 1990 roku bez poprawek. Mecenas Andrzej Matusiewicz przypomniał o 3 najważniejszych zasadach z niej wynikających:
- został obalony monopol jednolitej władzy państwowej i wybieralność radnych
w niedemokratycznych wyborach - karta wyborcza de facto zastąpiła ustawę dekomunizacyjną;
- ustawa przyznawała samorządom możliwość tworzenia własnego budżetu, dotychczas miejskie rady narodowe posiadały budżet ustanawiany odgórnie przez ustawę budżetową;
- zniesiono system jednolitej własności Skarbu Państwa - po raz pierwszy gminy na podstawie ustawy komunalizacyjnej uzyskały możliwość tworzenia mienia komunalnego, mienia gminy.

Reforma samorządowa jak zauważył senator Matusiewicz była reformą, która umożliwiła rzeczywiste, pozytywne zmiany naszych miast, wiosek m.in. w zakresie infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, telefonizacja). Samorząd terytorialny w postaci 2500 tysiąca gmin jest największym "inwestorem" w Polsce.
Zmiany w samorządzie jak stwierdził mecenas Andrzej Matusiewicz zapoczątkowały wielką aktywność obywatelską, przyczyniły się do tego, że nasze Lokalne Ojczyzny zaczęły się rozwijać.

Na koniec Senator Andrzej Matusiewicz złożył serdeczne podziękowania, wyrazy szacunku i uznania za pracę i zaangażowanie wszystkim radnym wszystkich kadencji, organom wykonawczym Gminy,
w wyniku czego Miasto i cała Gmina Pruchnik wypiękniała, jest gminą estetyczną i przyjazną mieszkańcom oraz złożył tradycyjnie życzenia zdrowia i wielu błogosławieństw płynących od św. Kingi - patronki samorządowców.

                W dniu 27 maja br. na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku Pana Władysława Flaka oraz Burmistrza Pruchnika Pana mgr inż. Wacława Szkoły w Uroczystych Obchodach 25 - lecia Samorządności w Gminie Pruchnik wziął udział Senator RP Andrzej Matusiewicz.
Obchody poprzedziła Msza św. w intencji Gminy Pruchnik, odprawiona w parafialnym kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa przez ks. Proboszcza Kazimierza Trelkę, który skierował również do zebranych okolicznościowe kazanie. Właściwa część obchodów odbyła się Centrum Kultury Sportu i Turystyki podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej, w której wzięli udział duchowni, radni minionych i obecnej kadencji, pracownicy organizacyjni gminy, przedstawiciele rad sołeckich, sołtysi, osoby związane z pruchnickim samorządem oraz zaproszeni goście.

Podczas swojego wystąpienia mecenas Matusiewicz przypomniał historię odradzania się samorządności, drogę do pierwszych wolnych wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu
27 maja 1990 r. oraz sylwetki osób, dzięki którym została przygotowana i uchwalona ustawa
o samorządzie terytorialnym. Jak zaznaczył Senator Matusiewicz, już we wrześniu 1980 r. na posiedzeniu Komisji Krajowej, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" po raz pierwszy upomniał się o przywrócenie samorządu terytorialnego w Polsce. Postulat ten został powtórzony w uchwale słynnego zjazdu "oliwskiego" "Solidarności" z  dnia 12 grudnia 1981 r. Dzięki zainteresowaniu i pracy Senatorów I Kadencji a w szczególności śp. prof. Jerzego Regulskiego, śp. prof. Andrzeja Stelmachowskiego już w lipcu 1989 r. powstała Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego, która opracowała całą ustawę o samorządzie terytorialnym. 19 stycznia 1990 roku ustawa ta została uchwalona przez Senat. Jak zauważył Senator Matusiewicz ustawa została przyjęta przez sejm kontraktowy w dniu 8 marca 1990 roku bez poprawek. Mecenas Andrzej Matusiewicz przypomniał o 3 najważniejszych zasadach z niej wynikających:
- został obalony monopol jednolitej władzy państwowej i wybieralność radnych
w niedemokratycznych wyborach - karta wyborcza de facto zastąpiła ustawę dekomunizacyjną;
- ustawa przyznawała samorządom możliwość tworzenia własnego budżetu, dotychczas miejskie rady narodowe posiadały budżet ustanawiany odgórnie przez ustawę budżetową;
- zniesiono system jednolitej własności Skarbu Państwa - po raz pierwszy gminy na podstawie ustawy komunalizacyjnej uzyskały możliwość tworzenia mienia komunalnego, mienia gminy.

Reforma samorządowa jak zauważył senator Matusiewicz była reformą, która umożliwiła rzeczywiste, pozytywne zmiany naszych miast, wiosek m.in. w zakresie infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, telefonizacja). Samorząd terytorialny w postaci 2500 tysiąca gmin jest największym "inwestorem" w Polsce.
Zmiany w samorządzie jak stwierdził mecenas Andrzej Matusiewicz zapoczątkowały wielką aktywność obywatelską, przyczyniły się do tego, że nasze Lokalne Ojczyzny zaczęły się rozwijać.

Na koniec Senator Andrzej Matusiewicz złożył serdeczne podziękowania, wyrazy szacunku i uznania za pracę i zaangażowanie wszystkim radnym wszystkich kadencji, organom wykonawczym Gminy,
w wyniku czego Miasto i cała Gmina Pruchnik wypiękniała, jest gminą estetyczną i przyjazną mieszkańcom oraz złożył tradycyjnie życzenia zdrowia i wielu błogosławieństw płynących od św. Kingi - patronki samorządowców.  

  • DSCF1389
  • DSCF1392
  • DSCF1399

Simple Image Gallery Extended