Praca, nie obietnice

W Regionie

NOWY ODDZIAŁ W SZPITALU W ŻURAWICY

Odsłony: 4966
P7283109Pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy będą leczeni w lepszych warunkach. Właśnie został oddany rozbudowany oddział, który może przyjąć 36 osób. Personel opiekujący się chorymi będzie miał do dyspozycji nowy sprzęt, a także rozwiązania techniczne ułatwiające opiekę nad chorymi.
Prace budowlane rozpoczęły się w 2010 roku. Nowy obiekt został wyposażony w nowoczesną instalację sanitarną, grzewczą, oświetleniową, jak również multimedialną. Jest podzielony na dwie części. Jedna z nich to zmodernizowane skrzydło oddziału psychiatrycznego, natomiast druga część została przeznaczona na pomieszczenia biurowe, salę konferencyjną oraz nowoczesne archiwum medyczne.
Roboty kosztowały 4,5 mln złotych. Pieniądze na rozbudowę oddziału pochodziły z budżetu samorządu województwa.
Dla samorządu województwa kwestie dotyczące opieki zdrowotnej mieszkańców regionu są sprawą priorytetową. Wierzę, że poprzez takie inwestycje jak ta w szpitalu w Żurawicy – na którą samorząd województwa przeznaczył środki – działamy na rzecz podniesienia jakości świadczonych usług oraz ich profesjonalizacji – napisał w liście do dyrektora szpitala marszałek Władysław Ortyl.
 Obecny na uroczystości członek zarządu Stanisław Kruczek przypomniał historię szpitala i działania samorządu województwa po jego przejęciu.
Od kiedy szpital psychiatryczny w Żurawicy jest w rękach samorządu województwa przeznaczyliśmy na inwestycje ponad 18 mln złotych. To ważna jednostka na medycznej mapie usług Podkarpacia, gdyż leczy osoby borykające się z chorobami psychicznymi, a także uzależnionych od alkoholu. W przyszłości chcemy zwiększyć zakres świadczonych usług medycznych w Żurawicy i w szpitalu w Jarosławiu o leczenie innych uzależnień – powiedział Stanisław Kruczek.
Oddział został wyposażony w nowoczesny sprzęt niezbędny w procesie hospitalizacji pacjentów. Zwiększyła się również liczba łóżek o 36, co znacznie poprawiło jakość i dostępność do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów dotkniętych chorobą psychiczną.
Oddział ma wiele udogodnień dla personelu i pacjentów. Wyposażony jest w instalację nagłaśniającą, która umożliwia słuchanie muzyki lub audycji radiowych na całym oddziale. Nagłośnieniem sterują  pielęgniarki ze swojej dyżurki, które wiedzą czy kiedy można puszczać muzykę. W ogóle dyżurka to takie małe centrum dowodzenia, można z niej także sterować np. żaluzjami czy temperaturą w sali obserwacyjnej – mówi dyrektor szpitala w Żurawicy Mariusz Kwaśny.
W otwarciu nowego oddziału uczestniczył członek zarządu Stanisław Kruczek, obecny był też arcybiskup Józef Michalik, senator Andrzej Matusiewicz, radna  województwa Anna Schmidt – Rodziewicz –  wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej, członkowie Rady Społecznej Szpitala: Mariusz Król – przewodniczący oraz Stanisław Bajda, Krzysztof Składowski i Andrzej Maksym.
W ramach przyznanych przez samorząd województwa środków na poddaszu budynku utworzono trzy pomieszczenia archiwum medycznego, które zostały wyposażone w nowoczesne szafy kartoteczne. To nie koniec remontów w szpitalu. Placówka dostała z budżetu województwa kolejne pieniądze -  2,3 mln złotych na dokończenie modernizacji Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1.
Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP