WYSTAWA IPN W RADYMNIE

Odsłony: 4684

DSCN4063W dniu 05 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie odbyła się uroczystość upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych, w której wziął udział Poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz. Młodzież ze szkoły przedstawiła program słowno – muzyczny o Żołnierzach Wyklętych.  W tym dniu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Radymnie została otwarta wystawa: „Żołnierze Niezłomni. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku”, którą przedstawił dr Zenon Fajger z Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie.

Wystawa przypomina żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego, których reżim komunistyczny pozbawił nie tylko życia, ale i dobrego imienia. Na wystawie prezentowane są materiały dotyczące powstałego na bazie Armii Krajowej, po jej rozwiązaniu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN), a także Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz innych oddziałów konspiracji niepodległościowej. W sposób szczególny wyeksponowany został udział  rzeszowian w strukturach IV Zarządu Głównego „WiN”.

  Następnie zabrał głos Poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz. Przypomniał postać Łukasza Cieplińskiego i członków kierownictwa „WiN”, których na przełomie listopada i grudnia 1947 r. aresztowali funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Sąd skazał  Łukasza Cieplińskiego w dniu 14 października 1950 r. „na pięciokrotną karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia”. Sąd wyższej instancji  w dniu 16 grudnia 1950 r. utrzymał wyrok w mocy, zaś prezydent Bierut decyzją z dnia 20 lutego 1951 r. nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok na Ł. Cieplińskim i jego towarzyszach z IV ZG „WiN” wykonano w dniu 01 marca 1951 r. strzałem w tył głowy (tzw. strzałem katyńskim). Ciał zamordowanych nie wydano rodzinom. Pogrzebano je w nieznanym do dziś miejscu. Śmierć wówczas ponieśli: Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel.  Poseł Matusiewicz zachęcał młodzież do przeczytania wzruszających grypsów - listów pisanych do rodziny w tajemnicy przed władzami więziennymi. Data wykonania wyroku śmierci na Łukaszu Cieplińskim w dniu 01 marca 1951 r. została uznana za datę obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent RP Lech Kaczyński dnia 03 maja 2007 r. odznaczył pośmiertnie ppłk. Łukasza Cieplińskiego najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego.

Poseł wspomniał również o Tadeuszu i Edwardzie Cieślach pochodzących ze Studziana, którzy zostali zamordowani za działalność antykomunistyczną. W Bazylice Kolegiackiej p.w. Ducha Świętego w Przeworsku została odsłonięta tablica pamiątkowa ku ich pamięci. Dzięki staraniom Prezydenta Lecha Kaczyńskiego dnia 03 lutego 2011 r. Sejm uchwalił Ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na zakończenie swojego wystąpienia Poseł Matusiewicz podziękował za zaproszenie na uroczystość i podziękował uczniom za patriotyczną postawę. Po wystąpieniach gości nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dotyczącego Żołnierzy Wyklętych, a młodzież odebrała nagrody. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie Zbigniew Petynia podziękował młodzieży i nauczycielom za przygotowanie uroczystości, a gościom za przybycie. W uroczystości wzięli udział m. in.: Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Wójt Gminy Orły, Bogusław Słabicki, przedstawiciele miejscowych władz, dyrektorzy szkół, radni oraz młodzież i rodzice.

  • 20160405_101904
  • 20160405_105657
  • 20160405_105741
  • DSCN4063
  • DSCN4083

Simple Image Gallery Extended