Praca, nie obietnice

W Regionie

XXV SESJA RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

Odsłony: 4266

20160830 143547W dniu 30 sierpnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego, w której uczestniczył poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz.

Podczas sesji, radni m.in. powołali nowego członka Zarządu Powiatu Jarosławskiego. Został nim Stanisław Kłopot. Powołanie nowego członka Zarządu Powiatu było związane ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego Etatowego Członka Zarządu, Mariusza Trojaka, który został zastępca dyrektora w Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie. Radni wyrazili również zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata na lata 2014 -2020.

W swoim wystąpieniu Poseł Matusiewicz poinformował i jakich Komisjach Sejmowych pracuje oraz jakie zostały uchwalone ustawy w obecnej kadencji Sejmu. Poseł przypomniał, że realizowana jest ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 plus), a procedowana jest ustawa dotycząca tzw. „frankowiczów”. Nastąpiła nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Została zlikwidowana Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a jej uprawnienia przejął w znacznej części IPN. Parlamentarzysta przedstawił również projekt ustawy ważnej dla samorządów, która jest procedowana w Sejmie, tj. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt zakłada podwyższenie o 10 punktów procentowych, udziału wszystkich samorządów w podatku od osób prawnych (CIT) i od osób fizycznych (PIT), partycypacji samorządów w podatku od towarów i usług VAT oraz wprowadzenie opłaty ekologicznej. Poseł Matusiewicz opisał ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, zaznaczył że ograniczenie sprzedaży dotyczy tylko sprzedaży gruntów będących w zasobie własności Skarbu Państwa. Nie dotyczy wolnego obrotu tzn. zbycia nieruchomości rolnej, (sprzedaży, darowizna, zamiana , umowa o dożywocie). Nie ma ograniczeń w dziedziczeniu ziemi przez członków rodziny.

Poseł zapewnił o swojej pomocy jako Parlamentarzysty oraz zachęcił do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w biurze prawa i Sprawiedliwości w Przemyślu. Na zakończenie życzył wszystkim Radnym dalszej owocnej działalności na rzecz powiatu Jarosławskiego oraz opieki Św. Kingi, patronki Samorządowców.

  • 20160830_121608
  • 20160830_121610
  • 20160830_143538
  • 20160830_143544
  • 20160830_143547
  • IMG_8891
  • IMG_8897
  • IMG_8902
  • IMG_8903

Simple Image Gallery Extended