Praca, nie obietnice

W Regionie

UCZCZENIE 100 - LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ DROGOWO - GEODEZYJNYCH I I LICEALNYCH IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W JAROSŁAWIU

Odsłony: 3777

W dniu 16 marca br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w apelu przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu z okazji obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W programie artystycznym uczniowie przedstawili postać Józefa Przygońskiego (1898 – 1977) - uczestnika wojny austriacko – rosyjskiej 1914-1918, wojny z bolszewikami 1919-1920 oraz II wojny światowej 1939-1945, niezwykłego człowieka, mieszkańca powiatu jarosławskiego, obywatela Anglii i Kanady. Bohater, o którym mowa uczestniczył w walkach z Ukraińcami m.in. we Lwowie i pod Rohatyniem. Następnie wziął udział w wojnie polsko – bolszewickiej. Wywieziony z rodziną w głąb Rosji. Z dwoma synami brał udział w walkach o Monte Casino w maju 1944 r. Po wojnie mieszkał w Anglii i Kanadzie, skąd powrócił do Ojczyzny w 1975 r. Pomiędzy szczegółowymi opisami niezwykle ciekawych epizodów z życia Józefa Przygońskiego utalentowane uczennice zadbały o upiększenie apelu pieśniami patriotycznymi. 


Poseł powiedział: 11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach całej Europy i Polski. W lasku Compiegne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową. Tego samego dnia w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.

Kultywowanie pamięci o przeszłości narodu stwarza młodemu pokoleniu możliwość poznania historii swojego kraju, uczy także miłości do Ojczyzny oraz szacunku dla symboli narodowych. Wychowanie w duchu patriotyzmu oraz kształtowanie odpowiednich postaw moralnych u młodzieży jest jednym z podstawowych celów współczesnej edukacji.


Celem i zadaniem każdej szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodego człowieka, między innymi poprzez kształtowanie poczucia tożsamości narodowej 
i kulturowej, a także rozbudzanie zainteresowania historią swojego kraju.

Po zakończeniu części artystycznej odbyła się licytacja ciast i rysunków przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół. Zebrana kwota została przekazana na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. Poseł A. Matusiewicz po raz kolejny wyraził swą wrażliwość na ludzkie cierpienia poprzez wylicytowanie owych rzeczy na kwotę stanowiącą niemal połowę ogółem zebranych środków.

W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawicielka Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha - Natalia Mierzwa-Sowa, pani Anna Huk radna Sejmiku Wojewódzkiego oraz pani Lucyna Paulo Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, przedstawiciele jarosławskich szkół ponadgimnazjalnych - pani Zofia Ciesielska wice dyrektor I LO w Jarosławiu oraz pani Wioletta Siudak wice dyrektor CKU w Jarosławiu.


  • 29249221_2057529324264926_3872204876505161512_n
  • 29339596_2057542700930255_6045956910091325038_n
  • DSCN0239
  • DSCN0243
  • DSCN0245
  • DSCN0247
  • DSCN0252
  • DSCN0253
  • DSCN0262

Simple Image Gallery Extended