ODPOWIEDŹ NA WYSTĄPIENIE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ODDZIAŁU ZAKŁADU GAZOWNICZEGO W JAROSŁAWIU

Odsłony: 5520

KSGW związku z podjętymi przez Karpacką Spółkę Gazownictwa sp. z o. o. działaniami dotyczącymi zmiany struktury organizacyjnej Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jarosławiu odbywającej się poprzez połączenie powyższej jednostki z Oddziałem Zakładu Gazowniczego w Rzeszowie senator RP Andrzej Matusiewicz skierował wystąpienie do Prezesa Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. w Tarnowie w powyższej sprawie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią otrzymaną od Prezesa Zarządu Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. w Tarnowie.

KSG strona1  KSG strona2