Praca, nie obietnice

W Regionie

SEJMOWA KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA NA POSIEDZENIU WYJAZDOWYM NA PODKARPACIU

Odsłony: 3975

IMG 2863

Z inicjatywy posłów Zbigniewa Chmielowca i Bogdana Rzońcy odbyło się w dniu 16 września 2016 r. posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska w Dworze Kombornia z udziałem Posła na Sejm Andrzeja Matusiewicza. Poprzedniego dnia członkowie Komisji brali udział w wizji lokalnej w miejscowościach Kąty – Myscowa w gminie Krempna w powiecie jasielskim, gdzie jest przewidywana budowa zbiornika wodnego na rzece Wisłoka. Budowa tego zbiornika wodnego jest planowana od około 30 lat i spełniałaby dwie ważne funkcje, tj. ograniczenie zagrożenia powodziowego i dostarczanie energii elektrycznej dla pobliskich powiatów górskich. 

Dorzecze rzek płynących w powiecie jasielskim tj. Wisłoki, Ropy i Jasiołki stwarza od wielu lat poważne zagrożenie powodziowe, nie tylko w powiecie jasielskim, ale także dębickim i mieleckim. W 2010 r. w wyniku przelania się przez wały wód w/w rzek pod wodą znalazła się 1/3 powierzchni Jasła, 33 km dróg, infrastruktura kanalizacyjna i elektroenergetyczna. Suma strat na terenie miasta Jasła wyniosła 27,4 mln zł.

W chwili obecnej ochrona terenów wzdłuż Wisłoki oparta jest na administrowanym przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie biernym systemie ochrony przeciwpowodziowej jaką stanowią obwałowania przeciwpowodziowe. W całej zlewni Wisłoki PZMiUW posiada 124,9 km wałów. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wykazał, że w chwili obecnej obszar Miasta Jasła charakteryzuje się najwyższym, nieakceptowalnym poziomem ryzyka powodziowego.

W Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym potwierdzone zostały konieczne do realizacji inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy elementów biernej ochrony przeciwpowodziowej tj. obwałowań w zlewni Wisłoki. Z zapisów PZRP wynika, że do 2021 r. należy zmodernizować 19,1 km istniejących wałów, oraz wybudować 36,1 km brakujących lokalnych odcinków, które zapewnią ochronę zabudowanym obszarom. Z uwagi na konieczność uzyskania znacznej redukcji fali powodziowej ma być wybudowany zbiornik Kąty – Myscowa, zlokalizowany na rzece Wisłoce, który zapewni odpowiednią rezerwę powodziową powyżej Jasła. Zbiornik spowoduje obniżenie zwierciadła wody w Jaśle o ok. 0,75 m, a w Dębicy o około 0,5 m. Budowa zbiornika oraz 36,1 km uzupełniających odcinków obwałowań przyczyni się do ograniczenia aktualnej strefy zalewu wody stuletniej (wg. Map Zagrożenia Powodziowego) na obszarze 5 433 ha na którym zamieszkuje 21 790 osób i zlokalizowane jest 7 329 budynków mieszkalnych i gospodarczych, 714 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, 74 obiekty mostowe, 5 ujęć wody, 7 oczyszczalni ścieków.

Wielozadaniowy zbiornik Kąty – Myscowa przyczyni się dodatkowo do ochrony przed skutkami suszy poprzez zagwarantowanie wody dla ujęć w: Jaśle, Dębicy, Mielcu i gmin zlokalizowanych pomiędzy Nowym Żmigrodem, a Jasłem. Obiekt umożliwi pracę elektrowni wodnej oraz może być wykorzystany w celach rekreacyjnych – wzorem zbiornika Solina na Sanie.

Poseł Andrzej Matusiewicz zadał pytanie przedstawicielowi inwestora, którym jest Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, kiedy uzupełniony zostanie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie budowy zbiornika wodnego Kąty–Myscowa. Parlamentarzysta otrzymał odpowiedź od przedstawiciela inwestora, że konieczne jest przeprowadzenie przetargu na ekspertyzę raportu oddziaływania na środowisko tej inwestycji, co może zająć kilka miesięcy.

  • IMG_2861
  • IMG_2863
  • IMG_2864
  • IMG_2865
  • IMG_2866
  • IMG_2868
  • IMG_2869

Simple Image Gallery Extended