Praca, nie obietnice

W Regionie

POROZUMIENIE W SPRAWIE ROMONTU MOSTÓW W BIESZCZADACH

Odsłony: 2992

W dniu 4 kwietnia 2018 r.  w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie  zostało uroczyście podpisane porozumienie w sprawie dofinansowania remontów mostów na obwodnicy bieszczadzkiej ze środków Lasów Państwowych. Porozumienie to sygnowali Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Piotr Miąso, a także szefowie nadleśnictw, które wnoszą finansowy wkład w remont mostów.

Wydarzeniu temu nadano uroczysty charakter. Spotkanie otworzyła Grażyna Zagrobelna – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, a wzięli w nim udział podkarpaccy parlamentarzyści: senator Alicja Zając oraz posłowie Andrzej Matusiewicz, Bogdan Rzońca, Wojciech Buczak i Piotr Babinetz, a także Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz przedstawiciele władz samorządowych z rejonu Bieszczad. 

Zgodnie z postanowieniami porozumienia, w tym roku zmodernizowanych zostanie siedem mostów za łączną kwotę ponad 2,7 mln złotych, z tego około 10 procent (250 tys. złotych) to środki Lasów Państwowych. Wyremontowane zostaną 2 mosty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko - Cisna w miejscowościach Bystre i Jabłonki, 2 mosty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Wołosate w miejscowości Smolnik, 1 most w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w miejscowości Czarna, 2 mosty w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w miejscowości Żłobek.

Na drogach wojewódzkich w Bieszczadach zlokalizowanych jest ponad 120 obiektów mostowych, z czego 59 wymaga naprawy. Budowano je jeszcze w latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku. Z biegiem czasu ich stan pogarszał się i ze względów bezpieczeństwa konieczne stało się ograniczenie możliwości przejazdu. Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce kilka lat temu, kiedy transportowcy zostali praktycznie pozbawieni możliwości wywozu drewna z bieszczadzkich nadleśnictw, wprowadzono także znaczne ograniczenia ruchu dla autokarów turystycznych. Te trudne warunki zmobilizowały do działania samorząd województwa, a finansowe wsparcie zadeklarowali także leśnicy, wynikiem czego było porozumienie zawarte w 2015 r. Ustalono wówczas harmonogram modernizacji bieszczadzkich mostów. W ciągu dwóch ostatnich lat wyremontowano osiem z nich. Łączne wsparcie ze strony Lasów Państwowych na infrastrukturę drogową w regionie sięgnęło w 2016 roku kwoty 2,6 mln złotych, zaś w 2017 roku - 3,7 mln złotych. Podpisanie kolejnego porozumienia oznacza kontynuację tych działań. 

  • IMG_1392
  • IMG_1397
  • IMG_1398

Simple Image Gallery Extended