W Regionie

OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LESKU

Odsłony: 1889

W dniu 28 września br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lesku. 

Budowa nowej komendy powiatowej w Lesku to inwestycja, na którą już od wielu lat czekali policjanci i mieszkańcy. Budynek służący dotychczas policji wybudowany został w latach 30. XX wieku. Obiekt ten był niefunkcjonalny i w złym stanie technicznym. W komendzie nie było recepcji, pokoju przyjęć interesantów, ogólnodostępnego sanitariatu, szatni, sali odpraw, pomieszczeń na magazyny, depozyty i archiwa. Brakowało parkingu dla interesantów, co sprawiało, że samochody parkowane były bezpośrednio przy ulicy.

Pierwotnie rozważano wariant dobudowy i remontu istniejącej siedziby, jednak ze względu na układ konstrukcyjny i usytuowanie budynku, dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów okazało się niemożliwe. Przy wsparciu władz samorządowych zdecydowano więc o budowie nowego obiektu.

Starostwo Powiatowe w Lesku już kilka lat temu przekazało komendzie wojewódzkiej działkę o powierzchni 1,07 ha z przeznaczeniem pod budowę nowej komendy. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Dzięki środkom z rządowego „Programu modernizacji służb mundurowych w latach 2017-2020” pod koniec lipca 2017 roku ruszyły prace budowlane, a w listopadzie 2017 r. uroczyście wmurowano akt erekcyjny.

W ramach inwestycji powstał budynek administracyjny o powierzchni użytkowej 2483 m2 i kubaturze 14.435 m3, w piwnicy którego mieści się czterostanowiskowa strzelnica ćwiczebna oraz siłownia. Budynek jest nowoczesny i przestronny. Komfort pracy policjantów zdecydowanie się poprawił, lepsze są też warunki, w jakich przyjmowani będą interesanci.

Zrealizowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje również: budynek garażowo–gospodarczy, kojce dla 2 psów służbowych, drogi dojazdowe, chodniki, parkingi i ogrodzenia. Całkowita wartość inwestycji to 18 372 000 złotych.

Nowoczesny budynek komendy przekazali policjantom w użytkowanie I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Henryk Moskwa. 

Należy podkreślić, że w sprawie konieczności budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lesku z prośbą o wsparcie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zwracali się Starosta Leski Andrzej Olesiuk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Marek Małecki. Samorządowcy w tej sprawie uzyskali poparcie posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza, który w swej pracy parlamentarnej niejednokrotnie zabiegał o środki na rozbudowę infrastruktury niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne. 

W wydarzeniu wzięli również udział: poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, posłowie na Sejm RP Marek Kuchciński i Piotr Uruski, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz,  Starosta Leski Andrzej Olesiuk, Starosta Sanocki Stanisław Chęć, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku Dariusz Kotyła, przedstawiciele służb mundurowych oraz wielu innych zaproszonych gości. 

 • 20190928_121912
 • 20190928_121940
 • 20190928_122340
 • 20190928_123432
 • 20190928_123612
 • 20190928_124450
 • IMG_5237
 • IMG_5239
 • IMG_5252
 • IMG_5254
 • IMG_5260
 • IMG_5263
 • Zdj1a
 • Zdj2a
 • Zdj3a
 • Zdj4a

Simple Image Gallery Extended