SPOTKANIE OPŁATKOWE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ODDZIAŁ LUBACZÓW

Odsłony: 4538

1Data spotkania: 5 stycznia (czwartek) 2012. Miejsce spotkania: Biuro NSZZ „Solidarność” w Lubaczowie

Każde spotkanie opłatkowe jest zawsze wydarzeniem wyjątkowym i niepowtarzalnym. Podobnie było i w tym przypadku. Spotkanie z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” Oddział w Lubaczowie było okazją do przekazania Senatorowi RP Andrzejowi Matusiewiczowi problemów miasta i regionu.

2Uroczystość była tym bardziej wyjątkowa gdyż w spotkaniu uczestniczyli: Pani Burmistrz Lubaczowa Maria Magoń, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Przemyska Andrzej Buczek jak również Ksiądz Dziekan Lubaczowski Andrzej Stopyra.

Oprócz gratulacji składanych na ręce Senatora z okazji zdobycia mandatu, pojawiały się również życzenia, w których podkreślano chęć jak najczęstszych spotkań w tak zacnym gronie.

3Senator RP Andrzej Matusiewicz w swoim wystąpieniu przedstawił swoje zamierzenia
w związku z wykonywaniem mandatu senatorskiego, określił również swoją przynależność do komisji senackich. Senator Matusiewicz zobowiązał się do przygotowania wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina dotyczącego zaniechania działań mających na celu reorganizację sądów rejonowych.

4Powyższa interwencja dotyczy również bezpośrednio miasta Lubaczowa, gdyż to w tym mieście maja być podjęte działania, których cele, jest przekształcenie lubaczowskiego Sądu Rejonowego w wydział zamiejscowy Sądu Rejonowego w Jarosławiu.