SESJA RADY GMINY WIELKIE OCZY

Odsłony: 5557

DSC 1257Data wydarzenia: 16 stycznia (czwartek) 2014 roku

W dniu 16 stycznia br. na zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy Wielkie Oczy Pana Antoniego Macha w sesji Rady Gminy uczestniczył senator RP Andrzej Matusiewicz.

Porządek sesji obejmował:

- otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

- podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania   
  nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywania” na lata 2014-
  2020,
- sprawozdanie z pracy komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- informacje wójta z działalności między sesjami,

- odpowiedzi na wnioski z poprzedniej sesji,

- wolne wnioski i zapytania,

- zakończenie obrad.

W swoim wystąpieniu senator Matusiewicz przedstawił następujące kwestie:

-podstawy prawne obecności parlamentarzystów na sesjach jednostek samorządu terytorialnego,
-przynależność do komisji senackich,

-biografię samorządową (m.in. działalność w Radzie Miasta Przemyśla oraz Sejmiku Województwa    
  Podkarpackiego),

-zasięg senackiego okręgu wyborczego,

-proces likwidacji Funduszu sołeckiego,

-projekt zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (m.in. zakres partycypacji
  samorządów w podatkach PIT i CIT),

-opłata ekologiczna (rekompensata dla samorządów na których terenie znajdują się parki narodowe
 i krajobrazowe oraz rezerwaty),

- zmiany w prawie łowieckim,

- zmiany w tzw. Karcie Nauczyciela (pensum, ewidencjonowany czas pracy)

Natomiast w dyskusji pojawiły się problemy dotyczące:

- wsparcia władz gminy Wielkie Oczy w staraniach o otrzymania dofinansowania na modernizację  
  infrastruktury drogowej,

- subwencji oświatowej,

- opłaty ekologicznej.

Fotorelacja z sesji dostępna w galerii.

 • dsc_1238
 • dsc_1239
 • dsc_1240
 • dsc_1241
 • dsc_1242
 • dsc_1244
 • dsc_1245
 • dsc_1246
 • dsc_1247
 • dsc_1249
 • dsc_1251
 • dsc_1253
 • dsc_1255
 • dsc_1257
 • dsc_1261
 • dsc_1263
 • dsc_1265

Simple Image Gallery Extended