SESJA RADY GMINY LUBACZÓW

Odsłony: 5230

dsc 1288Data wydarzenia: 28 luty (piątek) 2014 roku

Na zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów Pana Romana Cozac w sesji uczestniczył senator RP Andrzej Matusiewicz. Program posiedzenia obejmował między innymi:


- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
- przedstawienie informacji na temat stopy i form bezrobocia na terenie Gminy Lubaczów (PUP w Lubaczowie),
- złożenie sprawozdania na temat współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi,
- przedstawienie informacji z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Lubaczów,
- informację wójta z aktywności w okresie międzysesyjnym.

Na początku swojego wystąpienia senator Matusiewicz przywitał wszystkich zebranych, jak również podziękował za zaproszenie. Mecenas Matusiewicz odniósł się do poniższych kwestii:
- biografii samorządowej i parlamentarnej,
- celowości wizyt parlamentarzystów na sesjach jednostek samorządowych,
- zasięgu senackiego okręgu wyborczego (okręg nr 58),
- pracy w Senacie RP (inicjatywy ustawodawcze, realizacja wyroków Trybunału Konstytucyjnego),
- nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 (między innymi informacja na temat osi priorytetowych),
- funkcjonowanie Sejmiku Województwa Podkarpackiego (budżet, zadania, strategia rozwoju),
- tzw. ustawa o OFE,
- omówienie założeń ustawy o funduszu sołeckim,
- problem szkód łowieckich (zmiana w prawie łowieckim),
- prywatyzacja Lasów Państwowych,
- projekt zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (partycypacja podmiotów samorządowych w podatkach VAT, PIT, CIT – inicjatywy Związku Miasta Polskich).

Senator Matusiewicz w swoim wystąpieniu podkreślił również bardzo dobre merytoryczne przygotowanie wójta Gminy Lubaczów Pana Wiesława Kapela, jak również przemyślane działania władz, których efektem jest bardzo niski deficyt budżetowy.

 • dsc_1274
 • dsc_1275
 • dsc_1276
 • dsc_1279
 • dsc_1282
 • dsc_1288
 • dsc_1290
 • dsc_1291
 • dsc_1294
 • dsc_1299
 • dsc_1304

Simple Image Gallery Extended