CIESZANÓW – SESJA RADY MIEJSKIEJ

Odsłony: 5266

dsc 1434Data wydarzenia: 30 kwietnia (środa) 2014 roku

W dniu 30 kwietnia 2014 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Cieszanowie. W sesji uczestniczył również senator RP Andrzej Matusiewicz.

W swoim wystąpieniu mecenas Matusiewicz zaprezentował swoją biografię polityczną i samorządową, zasięg okręgu senackiego, przynależność do komisji. Senator Matusiewicz przedstawił również definicję senatora niezawodowego, gdyż taką funkcję pełni, jak również omówił skład personalny izby wyższej polskiego parlamentu pod względem liczby prawników.

Senator Matusiewicz podjął w swoim wystąpieniu również następujące problemy:

-założenia ustawy o zmianie ustawy i systemie oświaty: zamiast osób wspierających nauczycieli
w szkołach podstawowych mają pojawić się asystenci nauczycieli, zatrudniani na podstawie kodeksu pracy. Nadal bowiem pozostały zapisy, zgodnie z którymi osoby takie będą musiały mieć wykształcenie co najmniej takie samo jak nauczyciel uczący w danej szkole oraz przygotowanie pedagogiczne. Będą jednak zatrudniana przez samorządy na podstawie kodeksu pracy (a nie jak nauczyciele na podstawie Karty Nauczyciela). Wynagrodzenie ich nie będzie mogło być wyższe niż to, które otrzymuje nauczyciel dyplomowany,

- tzw. regułę Rostowskiego w wymiarze dotyczącym budżetów samorządów terytorialnych (ograniczenie deficytu, próg zadłużenia),

- ustawy o funduszu sołeckim: do tej pory gminy dostawały - w zależności od zamożności – zwrot 10 proc., 20 proc. lub 30 proc. kosztów inwestycji, o której współdecydowali mieszkańcy sołectw. Teraz ma to być – odpowiednio – 20 proc, 30 proc. lub 40 proc. Regulacja umożliwia też realizowanie wspólnych projektów przez sołectwa z jednej gminy (fundusze będą mogły się sumować) oraz zmienianie budżetu funduszu sołeckiego w ciągu roku. Fundusze sołeckie działają w gminach posiadających sołectwa od 2009 roku. Korzysta z nich ok. 1200 gmin, czyli co druga gmina w Polsce. Nowa ustawa ma doprowadzić do tego, by z funduszy sołeckich korzystało minimum 70 proc. gmin, które mają sołectwa (warto pamiętać, że w 13 % gminach w kraju sołectw nie ma).

- wydatki samorządów: projekt Związku Miast Polskich zakładający partycypację jednostek samorządu terytorialnego w podatkach PIT, CIT oraz VAT. Dochód z partycypacji w podatku VAT miałby być przeznaczony na inwestycję byłyby to tzw. środki znaczone.

Niniejsze spotkanie było również znakomitą okazją do dyskusji, w której podejmowano między innymi problemy dotyczące wydarzeń na Ukrainie, jak również stanu infrastruktury drogowej na terenie powiatu lubaczowskiego.

  • dsc_1432
  • dsc_1434
  • dsc_1436
  • dsc_1437
  • dsc_1441
  • dsc_1446
  • dsc_1450
  • dsc_1453
  • dsc_1456

Simple Image Gallery Extended