Praca, nie obietnice

W Regionie

PIELGRZYMKA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH DO LUBACZOWA

Odsłony: 4176

W dniu 7 maja 2017 r. odbyła się VIII Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie, w której uczestniczył poseł Andrzej Matusiewicz. 

W lubaczowskiej Konkatedrze znajduje się obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Łaskawej, przed której obliczem król Jan Kazimierz w 1656 roku składał śluby lwowskie, powierzając Jej sprawy Ojczyzny i narodu polskiego. Uroczystości rozpoczęła Msza św. odpustowa w intencji Ojczyzny oraz samorządów ziemi podkarpackiej i lubelskiej, której przewodniczył ks. bp Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie. Podczas Liturgii samorządowcy wspólnie wypowiedzieli Akt Zawierzenia „Małych Ojczyzn" Matce Bożej Łaskawej, który odczytała Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska: „Matko Najświętsza, dziś, w murach tej wspaniałej świątyni pragniemy Ci podziękować za opiekę i łaski, jakimi na co dzień szczodrze nas obdarzasz. Są one dla nas znakami, za którymi staramy się podążać w naszej pracy i w codziennym życiu. Nasze podziękowania kierujemy do Ciebie z ufnością, tą samą z jaką Król Polski Jan Kazimierz dziękował Ci za zwycięstwo pod Beresteczkiem. To on w 1656 roku, składając przed Tobą Śluby Królewskie oddał Ci państwo polskie i ogłosił Cię Królową Korony Polskiej”.

Wśród pielgrzymów obecny był Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który powiedział: „Dzisiaj uczestniczymy w odpuście poświęconym wielkim sprawom. Z perspektywy istnienia 1050 lat Państwa Polskiego to jest kolejny dowód na to, że dzieje Polski, budowa narodu polskiego są nierozłącznie związane z chrześcijaństwem, z katolicyzmem i instytucją kościoła katolickiego.

Po zakończonej Eucharystii bp Jan Sobiło wraz z samorządowcami odsłonili popiersie św. Brata Alberta oraz otworzyli wystawę poświęconą św. Albertowi Chmielowskiemu.  W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy list skierowany do uczestników Pielgrzymki odczytała Wojewoda Podkarpacki  Ewa Leniart.

W uroczystościach wzięli udział m.in.:  posłowie na Sejm: Anna Schmidt-Rodziewicz, Krystyna Wróblewska, Bogdan Rzońca, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Tadeusz Szymanek, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak, Dowódca Podkarpackiej Obrony Terytorialnej płk. Arkadiusz Mikołajczyk, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Grażyna Zagrobelna, Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie oraz samorządowcy z Podkarpacia i Lubelszczyzny.


  • 01
  • DSC_0479
  • DSC_0493
  • DSC_0498
  • DSC_0521
  • DSC_0541
  • DSC_0548
  • DSC_0552

Simple Image Gallery Extended