W Regionie

OBCHODY REGIONALNEGO ŚWIĘTA LASU W OLESZYCACH

Odsłony: 3322

W tym roku Regionalne Święto Lasu obchodzono na terenie Nadleśnictwa Oleszce.

Uroczystości, które odbyły się w dniu 23 września br., rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariusza Leszczyńskiego. Po nabożeństwie poświęcono i oddano do użytku nowy obiekt kancelaryjno-szkoleniowy oraz odbyło się nadanie Szkółce Leśnej w Kolonii imienia profesora Janusza Sabora. – leśnika i wybitnego genetyka.

Profesor Sabor jest twórcą koncepcji pierwszej w Polsce technologii produkcji sadzonek w kontenerach styropianowych oraz nowatorskiej metody produkcji tym systemem sadzonek jodły. Metoda ta po raz pierwszy została wdrożona do produkcji w szkółce kontenerowej  Kolonia. 

Zgromadzonych na obchodach święta gości sygnałem „Powitanie” przywitał zespół sygnalistów leśnych „Echo Karpat” z Krosna. Odegrany został także Hymn Leśników Polskich, a uczestników uroczystości powitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce Stanisław Zagrobelny.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było ślubowanie złożone przez nowo przyjętych do Służby Leśnej, którzy ślubowali strzec honoru, godności i dobrego imienia leśnika Rzeczpospolitej Polskiej.

Następnie kilkudziesięciu pracowników Lasów Państwowych otrzymało  odznaczenia i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i dokonania zawodowe.

Na koniec głos zabrali zaproszeni gości. Poseł Andrzej Matusiewicz podkreślił, że należymy do ścisłej europejskiej czołówki, systematycznie zwiększając powierzchnię lasów, które służą człowiekowi i gwarantują zatrudnienie tysiącom ludzi. Lasy Państwowe są prężnie działającą organizacją, zachowującą płynność finansową, dającą gwarancję rzetelnie prowadzonej gospodarki zasobami leśnymi. Leśnicy dzięki swej wiedzy i zaangażowaniu skutecznie zapobiegają zagrożeniom, mogącym wpłynąć negatywnie na stan lasu. Parlamentarzysta przypomniał ostatnie wydarzenia w Polsce północnej i zachodniej, które uzmysłowiły wszystkim jak doniosłą rolę pełnią Lasy Państwowe, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, gdy obywatele oczekują błyskawicznej mobilizacji. To dzięki leśnikom odpowiednie służby mogły dotrzeć do poszkodowanych i udzielić im pomocy. Podkreślił, iż obowiązkiem każdego z nas jest troska o las. Jesteśmy beneficjentami wspaniałego dobra, przekazanego nam przez poprzednie pokolenia. Z lasu powinniśmy czerpać satysfakcję i radość. 

Gośćmi Podkarpackiego Święta Lasu byli także: Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzej Borowski, Poseł na Sejm Bogdan Rzońca, Senator RP Mieczysław Golba, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Grażyna Zagrobelna oraz licznie zebrani podkarpaccy leśnicy.