POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ W LUBACZOWIE

Odsłony: 3250

W siedzibie Urzędu Miasta Lubaczowa w dniu 23 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Lubaczowie,  w którym wziął udział Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. 

W trakcie spotkania Parlamentarzysta poinformował zebranych o staraniach obecnej partii rządzącej zmierzających do poprawy sytuacji materialnej rolników. Wspominał przede wszystkim o: 

 • Ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ograniczającej spekulacyjny wykup ziemi rolnej przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Jak wynika z raportu MSWiA cudzoziemcy zakupili w Polsce blisko 3,2 tys. ha gruntów. Najczęściej grunty zakupywali Niemcy, Holendrzy, ale także obywatele Cypru i Luksemburga. Wśród nabywców znalazły się również osoby z Wysp Dziewiczych, Bangladeszu, Mongolii, Tajwanu i Syrii. 
 • Ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Od 20 sierpnia 2016 r. wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) podlegają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi;
 • Przysługujących producentom rolnym dopłatach ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i/lub zwierząt gospodarskich;
 • Sprzedaży bezpośredniej z wykorzystaniem pojazdów mechanicznych;
 • Zasadach przyznawania nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przewozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej oraz pomocy finansowej udzielanej producentowi rolnemu, który poniósł szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; 
 • Odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym przez te zwierzęta w przypadku objęcia ich całoroczną ochroną na gruncie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie;


Wśród obecnych gości byli również: Lucjan Kuźniar Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Teresa Pamuła Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w Rzeszowie. 
 

 • DSCN0107
 • DSCN0109
 • DSCN0110
 • DSCN0111
 • DSCN0113

Simple Image Gallery Extended