W Regionie

NADANIE TYTUŁU HONOROWEGO OBYWATELA GMINY ŻURAWICA PANI BARBARZE CZARTORYSKIEJ

Odsłony: 1528

W dniu 27 maja br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w Odpuście parafialnym w Kosienicach, przy zabytkowym kościele pod wezwaniem Św. Trójcy. Po uroczystej mszy świętej nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Żurawica Pani Barbarze Marii Czartoryskiej. 

Rada Gminy Żurawica uchwałą nr LI/342/18 z dnia 17 maja 2018 r. nadała Pani Barbarze Marii Czartoryskiej tytuł Honorowego Obywatela Gminy Żurawica w uznaniu zasług za działalność na rzecz rozwoju społeczności Gminy. 

Ponadto zebrani mogli wsłuchać się w koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiej. 

Pani Barbara Maria Czartoryska urodziła się 18.08.1935 r. w Żurawnie nad Dniestrem w powiecie Żydaczów. Córka Kazimierza Jerzego Czartoryskiego i Heleny Skrzyńskiej herbu Zaremba. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski, rodzina przeniosła się do Lwowa, a następnie innych miejscowości. Po wojnie pani Barbara, która zdobyła wykształcenie biologiczno-chemiczne poświęciła się pracy naukowej. W latach 80. ubiegłego wieku wspierała „Solidarność”, patronowała inicjatywom dotyczącym wychowania młodzieży. Obecnie Barbara Maria Czartoryska przewodniczy rodzinnemu Związkowi Czartoryskich, herbu Pogoń Litewska. Jest doktorem nauk biologiczno – chemicznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii Zakładu Genetyki w Warszawie.

Parlamentarzysta wskazał, iż „Pani Księżnej wojna zabrała lata dzieciństwa, musiała wyjechać wraz z rodzicami do Lwowa, a później ta trudna rzeczywistość w komunistycznej Polsce. Takie osoby zwykle, były obywatelami drugiej kategorii. Wielki ostracyzm zawiązywał się wokół nich. Pani była dzielna, odważna, zdobyła wykształcenie, poświęciła się pracy zawodowej i naukowej. W czasach pierwszej solidarności 1980 r., była jedną z założycieli na warszawskich uczelniach. Chcę powiedzieć, że ta piękna Pani karta jest zaszczytem. Chciałbym Pani serdecznie pogratulować w imieniu posłów tej ziemi, również w imieniu Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, który nie mógł uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach. Podziękować i pogratulować inicjatorom, tej uchwały i tym, którzy ją wydali, czyli Radzie Gminy Żurawica, że mogliśmy się tutaj spotkać, w roku jubileuszu odzyskania niepodległości”. 

W uroczystościach wzięli także udział m.in.: Wójt Gminy Żurawica Krzysztof Składowski, Wójt Gminy Orły Bogusław Słabicki oraz  Podkarpacki Konserwator Zabytków Beata Kot.    


 • DSCN0957
 • DSCN0965
 • DSCN0966
 • DSCN0970
 • DSCN0971
 • DSCN0977
 • DSCN1015
 • DSCN1017
 • DSCN1026
 • DSCN1033
 • DSCN1048
 • DSCN1057
 • DSCN1058

Simple Image Gallery Extended