Praca, nie obietnice

W Regionie

POŚWIĘCENIE I ODDANIE DO UŻYTKU HALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W HUWNIKACH

Odsłony: 1454

W dniu 10 czerwca br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w uroczystości poświęcenia i oddania do użytku hali sportowej w Zespole Szkół w Huwnikach.  Zaproszenie do parlamentarzysty skierował Wójt Gminy Fredropol Mariusz Śnieżek wraz z Panią Dyrektor Zespołu Szkół Agnieszką Misiewicz. 

Wydarzenie rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego i przywitaniem zaproszonych gości. Poświęcenia dokonał bp Stanisław Jamrozek. 

W dalszej części poseł A. Matusiewicz podziękował wszystkim, którzy swoją aktywnością przyczynili się do wybudowania hali sportowej. Zwrócił uwagę na władze samorządowe z kadencji 2006 – 2010 inicjujące proces budowy, mowa przede wszystkim o Zbigniewie Żaku, byłym Wójcie Gminy Fredropol. Podkreślił także znaczenie działań obecnego Wójta, stawiającego sobie za cel wybudowanie hali i stworzenie odpowiednich warunków sportowych dla dzieci i młodzieży. Parlamentarzysta w słowach skierowanych do uczniów zwrócił uwagę na ogromny postęp w dostępie do nowoczesnej infrastruktury sportowej. Gdy pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku zaczynał edukację, w krośnieńskich szkołach sale sportowe, były de facto zwykłymi pomieszczeniami lekcyjnymi. Czynnikiem determinującym sukces sportowy oprócz odpowiedniego zaplecza jest także ambicja sportowców. Dodatkowo poseł zaakcentował rolę Pani Dyrektor i jej zaangażowanie w możliwie najszybsze oddanie hali, przekazując bukiet kwiatów i piłki.

Warto dodać, iż poseł udzielał wsparcia staraniom Gminy o dofinansowanie m.in. z Ministerstwa Sportu za co otrzymał pamiątkowy grawer.   

W przedostatnim punkcie programu zdolna młodzież zaprezentowała repertuar muzyczny.

Na zakończenie odbył się konkurs „jedenastek”, do których podchodzili zaproszeni goście, w tym bp S. Jamrozek, posłowie A. Matusiewicz i M. Rząsa, Gwardian Klasztoru w Kalwarii Pacławskiej Ojciec Krzysztof Hura  i inni. W roli golkipera sprawdził się Wójt M. Śnieżek.   

Oprócz ww. byli obecni: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Maciej Lewicki, Radni Powiatu Przemyskiego Krzysztof Kołodziejczyk i Ryszard Gołębiowski, Radni Gminy Fredropol,  duchowni, przedstawiciele służb mundurowych, mieszkańcy i wielu innych.   

 • IMG_1741
 • IMG_1746
 • IMG_1749
 • IMG_1756
 • IMG_1759
 • IMG_1765
 • IMG_1768
 • IMG_1775
 • IMG_1780
 • IMG_1783
 • IMG_1802
 • IMG_1852
 • IMG_1855
 • IMG_1862
 • IMG_1865

Simple Image Gallery Extended