Praca, nie obietnice

W Regionie

ZJAZD STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW POWIATU PRZEMYSKIEGO

Odsłony: 4618

Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz w dniu 16 czerwca br. wziął udział w Zebraniu Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego w Rokszycach. 

W trakcie  wydarzania Prezes Maria Jakubowska wręczyła parlamentarzyście tytuł „Honorowego Sołtysa Powiatu Przemyskiego” nadany Uchwałą nr 1/VI/2018 z dn. 4.06.2018 r. Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów w uznaniu zasług wspierających działalność i pracę sołtysa oraz pomoc i zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów naszych „małych Ojczyzn”. Podobne wyróżnienia otrzymali posłowie Marek Rząsa i Mieczysław Kasprzak, także obecni na Zebraniu. 

Poseł zasygnalizował obecnym wójtom, sołtysom i radnym planowane zmiany w ustawie – Prawo łowieckie

Zgodnie z projektem ustawy szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania będzie dokonywał  zespół składający się z:

1) Przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2) Przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych będzie składał do zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego. Ważne, aby pamiętać, iż niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie będzie wstrzymywać dokonania szacowania szkód.

Wypada podkreślić, że częste zarzuty wobec rządów PiS o wielu nieudanych nowelizacjach ustawy – Prawo łowieckie są na wyrost, ponieważ jest to pierwszy od wielu lat rząd, który próbuje zmienić zasady nieefektywnego sposobu szacowania szkód.

Oprócz treści merytorycznych poseł zażartował, że nigdy nie pełnił funkcji sołtysa i wygrana w wyborach byłaby dla niego trudniejsza, aniżeli w wyborach parlamentarnych. Dodatkowo życzył wszystkim obecnym satysfakcji i wytrwałości w wykonywanej pracy na rzecz sołectw. 

Byli również obecni m.in.: Wicestarosta Powiatu Przemyskiego Marek Kudła, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Przemyślu Witold Szumełda, Kierownik Biura Powiatowego Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR Mariusz Grzęda, Wójtowie  i wielu innych zaproszonych gości.  

 • IMG_1961
 • IMG_1963
 • IMG_1965
 • IMG_1967
 • IMG_1968
 • IMG_1980
 • IMG_1983
 • IMG_1989
 • IMG_1991
 • IMG_1995
 • IMG_1998
 • IMG_2002
 • IMG_2005

Simple Image Gallery Extended