Praca, nie obietnice

W Regionie

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ W PRZEMYŚLU

Odsłony: 2358

W dniu 9 lipca br. posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza na posiedzeniu Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Przemyślu reprezentował asystent Arkadiusz Mazur, który przedstawił zebranym Delegatom najistotniejsze regulacje zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie:

1)  W skład zespołu szacującego szkody będą wchodzić oprócz przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego i właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, także przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;

2) Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych będzie składał do zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;  

3) Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzyma dokonania szacowania szkód ;

Poruszano również kwestie szeroko pojętej integracji europejskiej i zasad gospodarki wolnorynkowej. 

W posiedzeniu uczestniczył m.in. poseł na Sejm RP Marek Rząsa i Pan Mariusz Grzęda Kierownik Biura Powiatowego ARMiR w Przemyślu. 

  • 20180709_113204
  • 20180709_113216
  • 20180709_113227
  • mime-attachment

Simple Image Gallery Extended