Praca, nie obietnice

W Regionie

UROCZYSTOŚĆ KU CZCI BŁ. KS. AUGUSTA CZARTORYSKIEGO - POŚWIĘCENIE TABLICY

Odsłony: 2771

W niedzielę, 29 lipca 2018 roku, w kościele pw. św. Józefa w Przemyślu przy ul. św. Jana Nepomucena 3 miała miejsce Msza św. z odsłonięciem tablicy pamiątkowej, z okazji 160 rocznicy urodzin Błogosławionego Księdza Augusta Czartoryskiego, w której uczestniczył poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. 

Mszę świętą celebrował Wikariusz Księdza Inspektora, prowincji Krakowskiej ks. Marcin Kaznowski. Po komunii świętej, nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy, przez Panią Barbarę Czartoryską - seniorkę rodu.

Ks. August Czartoryski był człowiekiem wielkiej pobożności i umartwienia. Żył w obecności Bożej, zjednoczony z Chrystusem w modlitwie, w wypełnianiu zakonnych obowiązków i w długiej chorobie. Dla współbraci zakonnych był wzorem pokory i wielu innych cnót.

W 1921 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny w Turynie, Madrycie i Krakowie. Po jego zakończeniu w 1927 r. dokumentację przesłano do ówczesnej Kongregacji Obrzędów w Rzymie, która po zbadaniu sprawy wydała zezwolenie na podjęcie procesu apostolskiego. Po jego zakończeniu Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła 1 grudnia 1978 r., na polecenie Jana Pawła II, dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego, a 20 grudnia 2003 r. dekret dotyczący cudu przypisywanego jego wstawiennictwu. 

W czerwcu 1989 miało miejsce cudowne zdaniem katolików uzdrowienie ks. Władysława Deca z Przemyśla, przypisywane wstawiennictwu Księdza Augusta Czartoryskiego. Zostało ono dokładnie przebadane i zatwierdzone przez Kongregację ds. Świętych w 2003 (w styczniu przez Konsultę Lekarzy, w maju – przez Konsultę Teologów, a w październiku – przez biskupów i kardynałów). W 1989 r. jadąc pociągiem z Zakopanego do Przemyśla doznał on pęknięcia wrzodu na dwunastnicy, co spowodowało zapalenie otrzewnej i liczne ogniska ropne na jelicie cienkim. Pomimo wady serca i podeszłego wieku chorego, zdecydowano się na operację, która trwała 30 godzin. Lekarze dawali choremu nikłe szanse przeżycia i tylko pod warunkiem, że operacja nie będzie dłuższa niż 7 godzin. Mimo to operacja udała się i ks. Dec po 13 dniach wyszedł ze szpitala. Uzdrowiony szczególnie cenił Sługę Bożego, a przez cały czas choroby współbracia modlili się o zdrowie dla niego za przyczyną Augusta Czartoryskiego. Ks. August Czartoryski. 

Został beatyfikowany 25 kwietnia 2004 r., przez Jana Pawła II. 

Beatyfikacja to akt, na mocy którego papież przyznaje danej osobie tytuł błogosławionego, zatwierdza kult publiczny oraz zezwala na eksponowanie wizerunków i relikwii. Jest to, po nadaniu tytułu „Sługa Boży”, drugi stopień przed kanonizacją, która jest oficjalnym ogłoszeniem człowieka świętym, wpisaniem go do specjalnego katalogu i kalendarza Kościoła oraz zatwierdzeniem jego powszechnego kultu.

Wśród obecnych gości byli także obecni: Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego  Stanisław Kruczek, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Bogusław Zaleszczyk, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków Beata Kot i wielu innych zaproszonych gości. 

  • hd_15e6ccdf7aa2587970a2718a40be18ad
  • hd_19b98697953fac5cac769e0540d31a17
  • hd_390731ddc6ee46ce122783e7aca38ab9
  • hd_5daca41abe23dd5e2405804f02bab9ef
  • hd_b712f99ec1b83d35c9e9c59e11d16785
  • hd_c034914ff4908047e71dd660a3d4b3df
  • hd_d072d9256303a8698f1795500b3152c6

Simple Image Gallery Extended