Praca, nie obietnice

W Regionie

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

Odsłony: 2607

Obchody tegorocznego Święta Straży Miejskiej w Przemyślu odbyły się w dniu 17 sierpnia 2018 r. w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego. 

Komendant przemyskich strażników Jan Geneja podziękował wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom za wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz miasta. Skierował również podziękowania do władz samorządowych Przemyśla oraz służb i instytucji, które na co dzień współpracują ze Strażą Miejską.

Z okazji święta zaproszeni goście złożyli podziękowania i gratulacje. Zasłużonym Strażnikom zostały wręczone nominacje na wyższe stopnie zawodowe oraz okolicznościowe nagrody. W tym roku tytuł Honorowego Strażnika Miejskiego otrzymał Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

Posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza reprezentowała asystent Maria Strzelec, która w jego imieniu odczytała list okolicznościowy. Parlamentarzysta podziękował strażnikom za codzienną, sumienną służbę oraz za zaangażowanie w działaniach  na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Podkreślił, iż odpowiedzialne i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków, powoduje, iż formacja cieszy się zaufaniem i życzliwością społeczeństwa. Z okazji obchodzonego święta poseł skierował życzenia do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Straży Miejskiej w Przemyślu, życząc im satysfakcji oraz sukcesów zawodowych w kolejnych latach służby.

W uroczystości udział wzięli między innymi: poseł na Sejm Marek Rząsa, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Bogusław Zaleszczyk wraz z radnymi, Wicestarosta Przemyski Marek Kudła, a także przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa oraz instytucji współpracujących z przemyską Strażą Miejską.  

Dzień Strażnika Miejskiego obchodzony jest w rocznicę uchwalenia ustawy z 29 sierpnia 1997 roku, która określa funkcjonowanie straży gminnych. Jest świętem wszystkich pracowników i funkcjonariuszy straży gminnych oraz miejskich. Straż miejska ma przede wszystkim dbać o spokój i porządek w miejscach publicznych, a także ochraniać obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej. Pomaga również w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz współdziała z innymi podmiotami przy w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, współpracuje z innymi służbami przy ochranianiu porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Do jej zadań należy też kontrolowanie ruchu drogowego.

fot. UM Przemyśl


  • fot-agata-czereba-15a
  • fot-agata-czereba-21a
  • fot-agata-czereba-2a
  • fot-agata-czereba-9a

Simple Image Gallery Extended