MINISTERSTWO KULTURY BĘDZIE WSPÓŁPROWADZIĆ MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ

Odsłony: 2842

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej będące instytucją kultury Województwa Podkarpackiego będzie współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziś, w Przemyślu, w obecności Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz marszałek Władysław Ortyl i członek zarządu Piotr Pilch podpisali w tej sprawie list intencyjny.    

W uroczystości udział wzięli ponadto: arcybiskup Józef Michalik, posłowie na Sejm RP: Krystyna Wróblewska, Anna Schmidt-Rodziewicz i Andrzej Matusiewicz, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, prezydent Przemyśla Robert Choma wraz z zastępcami Januszem Hamryszczakiem i Grzegorz Hayder.

W liście intencyjnym strony wyraziły „wolę ścisłej współpracy w celu polepszenia warunków realizacji przez Muzeum zadań statutowych i zapewnienia warunków rozwoju Muzeum dla możliwie szerokiego upowszechnienia wiedzy na temat historii, kultury i tradycji Ziemi Przemyskiej i jej znaczenia w dziejach Polski”.  

Jednocześnie w dokumencie potwierdza się ponad 100-letnią historię muzeum, jego wysoki poziom działalności, wagę i znaczenie dla kultury polskiej działalności naukowej, edukacyjnej a także znaczenie muzealnych zbiorów.

Marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński przed podpisaniem listu intencyjnego skierował kilka słów do uczestników wydarzenia:

- Spotykamy się dziś w Przemyślu, aby omawiać niezwykle ważne wydarzenia i decyzje, jakie władze państwa przy wsparciu polskiego parlamentu podejmują w ostatnich latach, by w różnych miejscach wzmacniać naszą piękną i wspaniałą Ojczyznę, a w naszym przypadku Ziemię Przemyską, chcąc zasilić Przemyśl, a tym samym przypomnieć, jakie zasługi miał dla budowy i rozwoju państwa polskiego – zaznaczył wyraźnie marszałek.

Wicepremier, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński powiedział, że współprowadzenie muzeum przez ministerstwo to przywilej:

- Dziękuję za zaproszenie do Przemyśla i do tego wspaniałego muzeum. To jest wielki przywilej, że minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może podejmować taką decyzję. Dziś podpisujemy list intencyjny dotyczący współprowadzenia muzeum przez ministerstwo, a więc zostaje podjęta decyzja systemowa o wsparciu tej wspaniałej instytucji. Ta decyzja wpisuje się w naszą politykę wspierania dziedzictwa narodowego ostatnich lat – powiedział prof. Piotr Gliński, jednocześnie dodając:

- W 100-lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości mogę także powiedzieć, że najprawdopodobniej uda się wpisać twierdzę przemyską na listę Pomników historii – za co został nagrodzony gromkimi brawami.

Marszałek Władysław Ortyl nawiązał do dziedzictwa kulturowego, które na Podkarpaciu skutecznie udaje się łączyć z nowoczesnością:

- Wszyscy wiemy, jak ważną rzeczą jest dziedzictwo, jak ważna jest kultura, a my na Podkarpaciu chcemy to dziedzictwo kulturowe wiązać z innowacjami, z rozwojem przemysłu - i to się nam udaje. To, że jesteśmy konserwatywni, że szanujemy wszystko to, co u podstaw dobrego życia i funkcjonowania ma miejsce, to w ogóle nie przeszkadza temu, żeby dynamicznie się rozwijać, to wręcz pasuje do siebie. Zobowiązaliśmy się, że jako samorząd weźmiemy pod swoje skrzydła inną wartościową jednostkę, muzeum w Sanoku. To instytucja powiatu, ale mająca olbrzymie znaczenie dla regionu, ze znakomitymi zbiorami Zdzisława Beksińskiego. Decyzje już są podjęte, będziemy współprowadzić tę jednostkę – powiedział marszałek Ortyl.

Członek zarządu województwa Piotr Pilch dziękował premierowi Piotrowi Glińskiemu za zaangażowania na rzecz współprowadzenia muzeum przez ministerstwo:

- Jestem związany z Przemyślem od wielu lat, dlatego cieszę się że w imieniu województwa podkarpackiego, będę mógł podpisać ten list intencyjny podpisać. To wszystko dzięki wielkiemu zaangażowaniu polskiego rządu, pana premiera osobiście, za co dziś bardzo dziękuję, za co dziękuje cały Przemyśl. W 2020 r. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu będzie obchodzić jubileusz 110-lecia swojej działalności w przestrzeni kulturowej Polski południowo-wschodniej.

  • IMG_3588
  • IMG_3608
  • IMG_3622
  • IMG_3640
  • IMG_3652
  • IMG_3655
  • IMG_3681
  • IMG_3808
  • IMG_3818
  • IMG_3902

Simple Image Gallery Extended